Linkovi

Ujedinjene nacije obnovile isporuku pomoæi Avganistanu - 2001-09-29


Funkcioneri Ujedinjenih nacija u Pakistanu, koji vode program isporuke pomoæi Avganistanu, kažu da su njihove kancelarije u gradu Mazar-i-Šarif, na severu Avganistana, napadnute i opljaèkane, ali nema izveštaja da je neko od lokalnog osoblja povredjen. Svo strano osoblje Ujedinjenih nacija napustilo je Avganistan pre više od dve nedelje. Uprkos opasnoj situaciji u Avganistanu, funkcioneri agencije Ujedinjenih nacija ”Svetski program za ishranu“ kažu da su obnovili slanje pošiljki hrane u Avganistan, prvi put od teroristièkih napada na Sjedinjene Države, 11. septembra. Predstavnik pomenute agencije, Haled Mansur, kaže da je pošiljka od 400 tona pšenice juèe prešla pakistansko-avganistansku granicu.

”Ovo je probna obnova isporuke hrane Avganistanu,“ kaže Haled Mansur. ”Zato smo poèeli sa samo nekoliko stotina tona. Ali èim budemo sigurni da hrana stiže do onih kojima je najpotrebnija, i sve dok budemo mogli da angažujemo lokalne vozaèe, sa kamionima, za prevoz hrane iz naših skladišta u gradovima ka seoskim podruèjima, prevoziæemo nove kolièine hrane u Avganistan.“

Gospodin Mansur kaže da u mnogim delovima Avganistana glad samo što nije zavladala i da bi ta situacija mogla još više da se pogorša ako Avganistanci ne budu mogli da narednih nedelja obave jesenju setvu. Humanitarni funkcioneri Ujedinjenih nacija upozoravaju da bi nestašice hrane i bilo kakav moguæi vojni konflikt u Avganistanu, mogli da pokrenu više od milion Avganistanaca ka granicama susednih država, kao što je Pakistan. Predstavnik Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, Peter Kesler, je rekao da se Avganistan nalazi u vrlo opasnoj situaciji.

”Potencijal za katastrofalne pokrete izbeglica je tu,“ kaže Kesler. ”Potrebe Avganistana su ogromne. Strah i nesigurnost su veoma prisutni na terenu. Mnogi od ljudi koji se nalaze u takvoj stuaciji lako bi mogli da uskoro krenu ka granicama, ako to veæ nisu uèinili,“ kaže on.

Predstavnik Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice je dodao da je njegova agencija poslala hitnu pošiljku od 44 tona plastiènih folija, što je dovoljno za izgradnju privremenih skloništa za 50 hiljada ljudi. Pošiljka je na putu za pakistanski grad Kveta, nedaleko od avganistanske granice. Osim toga, pomenuta agencija Ujedinjenih nacija je apelovala na prikupljanje 268 miliona dolara hitne pomoæi, rekavši da bi više od milion avganistanskih izbeglica moglo uskoro da krene ka Pakistanu.

XS
SM
MD
LG