Linkovi

Vodja Talibana, mula Mohamed Omar, za Glas Amerike - 2001-09-28


U govoru na zajednièkoj sednici oba doma amerièkog Kongresa predsednik Džordž Buš je izjavio da æe Sjedinjene Države upotrebiti silu protiv Talibana ukoliko ne izruèe Osamu bin Ladena i druge teroriste koji se nalaze u Avganistanu. Amerièki predsednik je takodje rekao da oni moraju da zatvore logore za obuèavanje teorista: “Sjedinjene Države poštuju avganistanski narod. Šta više, mi smo trenutno najizdašniji izvor humanitarne pomoæi Avganistanu. Ali, mi osudjujemo talibanski režim koji ne samo što vrši represiju nad sopstvenim narodom nego ugrožava i sve druge narode podržavajuæi, krijuæi i stvarajuæi teroriste. Potpomazuæi ubijanje, talibanski režim i sam ubija”.

U intervjuu za Glas Amerike, talibanski vodja mula Omar kaže da Osama bin Laden neæe biti izruèen i da je Taliban spreman za rat: ”Ovo nije samo pitanje Osame bin Ladena. Ovo je pitanje Islama, Islama svugde u svetu. Na kocki su ugled Islama i avganistanska tradicija. Da li æe Avganistanci oèuvati svoju tradiciju i zaštititi svoju èast, to je drugo pitanje”.

Mula Omar kaže da je Avganistan spreman da se suoèi sa amerièkim napadom. “Da je talibanski režim strahovao od napada”, dodaje Omar, “Osama bin Laden bi veæ bio izruèen prilikom ranijeg amerièkog udara”, dodaje mula Omar. Mula Omar pokušava da objasni svoju odluku i kaže da “odvaguje” dva obeæanja: jedno je – kaže mula – božije, drugo Bušovo. Bog je, nastavlja mula Omar, obeæao Talibanima da æe ih štititi svugde u svetu ukoliko njihovi sledbenici budu verni svojoj religiji. A, Buš je obeæao da æe nas pronaæi bez obzira gde se mi krili, nastavlja mula Omar i dodaje: “videæemo èije æe se obeæanje obistiniti…” Prema reèima talibanskog vodje, mada nema sumnje da su Sjedinjene Države moænije od Avganistana, uspeh ne zavisi uvek samo od moæi: “Što se tièe svetovnih stvari, Amerika je vrlo jaka. Ali, i da je dvostruko, da je trostruko jaèa, nije dovoljno jaka da nas porazi. Uvereni smo da nam niko ne može nauditi ako je bog uz nas. A ako bog nije uz nas, niko drugi nam i ne treba. Neka nas sad odmah ubiju”.

Mula Omar kaže da je Amerika od muslimanskih zemalja napravila taoce time što ima moæ nad njima. U tom procesu je, dodaje on, potkopala Islam: “Smatram da Amerika kontroliše vlade islamskih zemalja. Amerika vrši pritisak na njih dok ne postanu poslušne. A te vlade su vrlo udaljene od sopstvenog naroda. Ljudi hoæe da slede Islam, a vlade se ne obaziru. Ljudi su nemoæni naspram svojih vlada jer su one pod kontrolom Sjedinjenih Država. Mula Omar zakljuèuje da je Amerika sama odgovorna za zlo koje ju je zadesilo. Amerika mora promeniti svoju politiku ili æe se zlo nastaviti, kaže Omar.

Omarovo tumaèenje Islama je vrlo specifièno smatra Džon Esposito, direktor Centra za muslimansko-hrišæansko razumevanje na univerzitetu Džordžtaun, u Vašingtonu: “Od muslimanskih vlada, preko verskih vodja, brojnih lidera vodeæih islamskih pokreta širom sveta, pa do veæine proseènih Muslimana – svi se godinama ogradjuju od talibanske interpretacije Islama u pogledu niza pitanja, posebno u pogledu Osame bin Ladena”.

Džon Esposito kaze da Islam ne opravdava poziv mule Omara na džihad – ili sveti rat – protiv Sjedinjenih Država ili bilo koga drugog; i dodaje da Omarova vizija Islama sadrži i druge manjkavosti: “Kao što su ukazali mnogi islamski teolozi, talibanska interpretacija – bilo da se radi o podršci ekstremnim grupama ili stavu prema ženama – nije u skladu sa uvreženim, opšte prihvaæenim interpretacijama Islama širom sveta”.

Bušova administracija ne prihvata interpretaciju Islama mule Omara i razmatra pitanje da li bi Talibane trebalo ukloniti sa vlasti. A, to je, nedvosmisleno, cilj Severnog saveza, koalicije islamskih grupa koje se bore protiv Talibana na severu Avganistana. Prema reèima predstavnika te koalicije Abdule Abdule, Savez – èiji je vodja, Ahmad Šah Masud, nedavno ubijen, kako se veruje, od strane talibanskih agenata - nalazi se u prvim redovima borbe protiv terorizma: “Uopšte se ne postavlja pitanje da li se na nas može ili ne može osloniti. Talibani su ti, koji su omoguæili stvaranje teroristièke mreže u Avganistanu - ne samo da bi terorisali sopstveni narod nego i da bi vršili zložinaèka dela protiv ljudi širom sveta”.

Severni savez je obeæao pomoæ Sjedinjenim Državama u njihovoj borbi protiv terorizma, a za uzvrat, Sjedinjene Države pružaju pomoæ Severnom savezu.

XS
SM
MD
LG