Linkovi

Govor predsednika Buša u Kongresu - 2001-09-21


“Veèeras mi predstavljamo naciju koja je svesna opasnosti i koja je sebi stavila u zadatak odbranu slobode. Naša tuga se pretvorila u bes, a bes u odluènost. Bez obzira da li æemo mi naše neprijatelje izvesti pred lice pravde ili æe pravda doæi po njih, u svakom sluèaju pravda æe biti zadovoljena”, naglasio je predsednik Buš.

Odgovarajuæi na pitanje koje ovih dana postavljaju mnogi Amerikanci: ‘ Ko je to uradio?’, predsednik Buš je ukazao da prema svim do sada raspoloživim podacima iza napada u Njujorku i Vašingtonu stoji organizacija Al Kaeda, na èijem èelu se nalazi Osama Bin Laden, a medju kojima su i neke osobe osumnjièene za napade na amerièke ambasade u Keniji i Tanzaniji, kao i na amerièki razaraè Kol, u jemenskoj luci Aden.

“Al Kaeda je u terorizmu ono što je mafija u kriminalu. Medjutim njihov cilj nije da zarade novac, njihov cilj je da preokrenu svet i nametnu svoja radikalna gledišta ljudima širom sveta,“ rekao je amerièki predsednik. ”Oni propovedaju formu islamskog ekstremizma koja je odbaèena od strane muslimanskih teologa i veæine muslimanskih sveštenika, a koja zloupotrebljava miroljubivo uèenje islama. Bin Laden je povezan sa mnogim organizacijama, u razliètim zemljama, ukljuèujuæi egipatski Islamski dzihad i Islamski pokret u Uzbekistanu. Postoje na hiljade terorista u preko 60 zemalja sveta”, upozorio je predsednik Bus.

Kao zemlju koja predstavlja jedno od najsigurnijih utoèista bin Ladenu i drugim teroristima amerièki predsednik je naveo talibanski režim u Avganistanu, kome je uputio vrlo jasne zahteve Sjedinjenih Država:

”Izruèite vlastima Sjedinjenih Država sve lidere Al Kaede koje krijete u vašoj zemlji. Oslobodite sve strance, ukljuèujuæi amerièke državljane koji su nepravedno zatvoreni. Zaštitite strane novinare, diplomate i humanitarne radnike u vašoj zemlji. Zatvorite odmah i trajno svaki teroristièki logor za obuku u Avganistanu. Predajte svakog teroristu i sve njihove pomagaèe i omoguæite Sjedinjenim Državama pun pristup logorima za obuku terorista kako bismo se uverili da oni zaista više ne funkcionišu. Oko ovih naših zahteva nama pregovora. Taliban to mora uèiniti, i to odmah. Ili æe predati teroriste ili æe podeliti njihovu sudbinu”, odluèno je zapretio predsednik Buš.

Prema njegovim reèima Sjedinjene Države æe iskoristiti sva raspoloživa vojna, diplomatska, obveštajna i zakonska sredstava, kao i finansijski uticaj kako bi porazile globalnu teroristièku mrežu:

“Taj rat neæe biti kao rat protiv Iraka, pre deset godina, neæe biti ni kao vazdušni udari na Kosovu pre dve godine, kada ni jedan amerièki vojnik nije izgubio život. Naš odgovor podrazumeva mnogo više nego momentalnu osvetu i izolovane napade. Amerikanci ne treba da oèekuju jednu bitku nego dugotrajnu kampanju, kakvu do sada nismo videli. To æe možda ukljuèivati i dramatiène udare, koje æete videti na televiziji, ili tajne operacije za koje neæete saznati èak i kada su uspešne. Iscrpeæemo sve njihove izvore finansiranja, okrenuti ih jedne protiv drugih, goniti ih sa jednog mesta na drugo sve dok potpuno ne ostanu bez skloništa. Takodje æemo progoniti one zemlje koje pomažu ili pružaju utoèište terorizmu”, upozorio je predsednik Bus i nastavio:

“Svaka zemlja, u svakom regionu sveta, sada mora doneti odluku - ili je sa nama ili sa teroristima. Od danas, svaka država koja pruža utoèiste ili podržava terorizam biæe od strane Sjedinjenih Država tretirana kao neprijateljska država. Ovo nije samo amerièka borba i ono što je dovedeno u pitanje nije samo amerièka sloboda. Ovo je svetska i civilizacijska borba i to je borba svih onih koji veruju u progres, pluralizam, toleranciju i slobodu”, istakao je predsednik Bus.

On je uputio i poruku muslimanima širom sveta, još jednom ponavljajuæi da to neæe biti rat protiv islama:

“Mi poštujemo vašu veru i nju slobodno propovedaju milioni Amerikanaca, kao i milioni drugih u zemljama koje Amerika smatra prijateljskim. Islamsko uèenje je dobro i miroljubivo, a oni koji èine zlo u ime Alaha kleveæu Alahovo ime. Neprijatelj Amerike nisu naši mnogi muslimaski prijatelji, niti naši mnogi arapski prijatelji. Naš neprijatelj je radikalna mreža terorista i one vlade koje ih podržavaju”, rekao je predsednik Buš.

On je pozvao Amerikance da se vrate normalnom životu obeæavajuæi im da æe vlada uèiniti sve da ih zaštiti:

“Kažem vam da živite normalno i volite svoju decu. Znam da mnogi gradjani veèeras oseæaju strah i poruèujem vam da budete smireni i odluèni, èak i ako se suoèavamo sa nastavkom pretnji. Tražim od vas da nastavite da branite amerièke vrednosti i da se setite zbog èega su mnogi došli u ovu zemlju. Mi se borimo za naše principe i naša prva odgovornost je da prema tim principima živimo. Zbog toga niko ne bi trebalo da ima nepravedan tretman, ili da doživi neku neprijatnost zbog svog etnièkog i verskog porekla. Pozivam vas da i dalje imate poverenja u amerièku ekonomiju, pošto su teroristi napali samo simbole amerièkog prosperiteta, ali nisu dotakli izvor. Veliko zlo nam je uèinjeno i pretrpeli smo veliki gubitak. Ali i u našoj tuzi i gnevu pronašli smo svoju misiju i svoj trenutak...Tok ovog sukoba nije poznat, ali je njegov ishod izvestan. Sloboda i strah, pravda i okrutnost su oduvek bili u medjusobnom ratu, a znamo da Bog nije neutralan u tim sukobima. Suprotstavimo se nasilju strpljivom pravdom -sigurni u ispravnost našeg stava i uvereni u predstojeæe pobede", rekao je amerièki predsednik u svom sinoænjem govoru pred oba doma amerièkog Kongresa.

XS
SM
MD
LG