Linkovi

Obnavljanje Pentagona - 2001-09-16


Ako postoji dobra strana, tragiènog teroristièkog napada na Pentagon, onda se ona može sagledati u sledeæem: putnièki avion kompanije Ameriken Erlajnz (American Airlines), kojim su upravljali otmièari, udario je u jedini deo ovog zdanja - izgradjenog tokom II svetskog rata - koji je do danas bio podrvrgnut specijalnim modifikacijama konstrukcije èime je uèinjen otpornijim na eksplozije. Menadžer koji nadgleda renoviranje Pentagona je Li Ivi. On je u razgovoru sa novinarima rekao da se modifikacije, izmedju ostalog, sastoje u ojaèavanju èeliènih nosaèa, postavljanja prozora sa èeliènim ramovima i debelim staklom koje se ne lomi kao i postavljanja neprobojne zidne izolacije od Kevlara. Gospodin Ivi kaže da su ove modifikacije, koje su planirane za celu zgradu, omoguæile da deo u koji se avion zabio primi na sebe svu silinu udara: “Ja sam ovde da bih vam rekao: da nismo preduzeli ove radove na zgradi, ovaj napad je mogao da ima mnogo, mnogo gore posledice”.

Gospodin Ivi navodi kao primer iskustvo koje su doživela dvojica njegovih saradnika, koji su bili u blizini mesta udara – kada je avion pogodio Pentagon, zgradu u kojoj radi više od 20 hiljada zaposlenih: “Oni su èuli ogroman tresak, bili su i malo protrešeni, ali nisu imali ni jednu jedinu ogrebotinu na sebi”.

Ivi procenjuje da je oko 3500 ljudi moglo da se nalazi u tom trenutku u delu zgrade u koji je udario avion. Veruje se da je, tom prilikom, samo 190 ljudi poginulo – od èega su 64 bili otmièari, putnici i posada u avionu. Spasilaèke ekipe još uvek uklanjanju tela poginulih sa mesta udara. Prema zvaniènim procenama koštaæe više od 100 miliona dolara da se popravi naneta šteta. A Džon Irbi, koji je menadžer održavanja zgrade, kaže da æe to biti posao iz ljubavi: ”Pentagon je èudo od zgrade, koja razvija poštovanje i jedan topao odnos zbog moguænosti da se reaguje na vanredne situacije, i to je ono što nam je pomoglo da prevazidjemo ovaj problem. Irbi zakljuèuje da “nauèite da volite ovu zgradu kao što mornari vole svoj brod”.

XS
SM
MD
LG