Linkovi

Sevalos: Kriza uticala na razvoj građanskog društva u Srbiji


„Inicijativa za podršku građanskom društvu“ (Civil Society Advocacy Initiative - CSAI) nastoji da osposobi gradjane i nevladine organizacije da utiču na vladinu politiku, kontrolišu rad vlade i zagovaraju određene socijalne ciljeve u nizu pitanja. O stanju građanskog društva u Srbiji i projektima ove organizacije, koja deluje u saradnji sa USAID-om, agencijom američke vlade za pomoć inostranstvu, razgovarali smo sa Albertom Sevalosom, šefom njene misije u Beogradu. Naše prvo pitanje odnosilo se na njene glavne projekte i aktivnosti.

Sevalos: „Glavni cilj naše organizacije je da pomognemo elementima građanskog društva, to jest grupama građana, studenata, omladine, organizacijama žena da postanu snažniji zagovornici u nastojanju da se kontroliše rad vlada na lokalnom i regionalnom nivou. Potom se bavimo ekološkim akcijama i upravo smo pokrenuli projekte čišćenja prirodne sredine širom Srbije. Svakog vikenda neka druga zajednica čisti svoj grad i ilegalne otpade širom zemlje. Mi ih u tome podržavamo obukom i savetima stručnjaka za zaštitu prirodne sredine iz drugih zemalja u regionu, koji im daju ideje kako da osnuju organizaciju i njen upravni odbor ili koriste nove medijske tehnologije poput „Facebook-a“, „Twitter-a“ i slično. Upotrebom tih tehnoloških orudja oni mogu bolje da organizuju svoju kampanju.“

Glas Amerike
: Želeli smo takođe da saznamo koji su vodeći partneri u implementaciji ove inicijative?

Sevalos: „Imamo četiri vodeća partnera: Balkanski fond za inicijative u zajednici (www.bcif.org), Građanske inicijative (www.gradjanske.org), Evropski centar za neprofitno pravo (www.ecnl.org.hu) i Smart Kolektiv (www.smartkolektiv.org). Svi su oni od kritične važnosti za naš rad, mada svako od njih igra drugačiju ulogu. Na primer, Balkanski fond za inicijative u zajednici podržava male projekte širom Srbije. On verovatno ima najveći uticaj. Ukoliko lokalna zajednica donese odluku da želi da očisti reku ili da pruži podršku beskućnicima ili žrtvama porodičnog nasilja, pomenute organizacije podučavaju njene građane kako da se angažuju u demokratskom procesu i pomognu u poboljšanju sopstvenog kao i života ljudi oko sebe. Tu je, potom, Smart Kolektiv, koji promoviše socijalnu odgovornost korporacija u Srbiji. Oni finansiraju Forum poslovnih lidera, koji obuhvata petnaest najvećih kompanija, poput Koka kole i Rajsfajzen banke, sa ciljem promocije društvene aktivnosti korporacija. Šta to zapravo znači: u pitanju su, još jednom projekti čišćenja prirodne sredine. Zatim, neki članovi Foruma poslovnih lidera promovišu akcije davanja krvi. B-92 je posebno aktivan u tom smislu, kao i u smislu sprečavanja nasilja u okviru porodice. Takodje treba pomenuti nastojanja na otvaranju skloništa za beskućnike tokom zime. Posebno sam uzbuđen zbog jedne aktivnosti koja će se odigrati, mislim, 6. juna. Naime, Forum poslovnih lidera pokreće inicijativu pod nazivom „Naš Beograd“ kada će svi biznisi i njihovi zaposlenii dobrovoljno čistiti grad. Poenta je da se shvati da svi u Srbiji mogu da igraju ulogu u poboljšanju zajednice.

Glas Amerike: Koji su, po vama, glavni izazovi sa kojima se Srbija suočava na planu razvoja građanskog društva?

Sevalos: "Ima ih nekoliko. Jedan se svakako tiče finansijskog aspekta. Pre svega, veliki broj donatora je već napustio Srbiju. Oni su otišli u druge zemlje: Irak, Avganistan, Sudan... Sada se javila i ekonomska kriza zbog čega kompanije i donatori nisu više tako voljni da pruže podršku nekim od ovih lokalnih inicijativa. Drugi problem je taj što su zakoni u Srbiji još uvek nisu izmenjeni. Stoga, nije baš lako ako neko želi da, recimo, osnuje organizaciju ili volontira za neku organizaciju. Tu je potrebno da se uloži dosta napora i ne bi se moglo reći da je ovo laka sredina u tom smislu. Naš zadatak je da popravimu tu klimu preduzimanjem niza akcija – odnosno, razmatranjem starih zakona i usvajanjem novih, ako za to postoji potreba. Potom se trudimo da preko svojih partnera omogućimo da ti zakonski predlozi budu predmet skupštinske rasprave, kako se videlo da li su zakonodavci zainteresovani da usvoje neke od tih promena.

Glas Amerike: Koji su do danas ključni rezultati vaše organizacije?

Sevalos
: Forum poslovnih lidera je svakako jedan od velikih rezultata. Biznisi u regionu moraju da se više angažuju u poboljšanju situacije i promovisanju tešnjih veza izmedju zajednica, grupa za zaštitu građanskih prava, vlade i medija. Biznisi tu igraju ključnu ulogu. Treba reći da smo puno radili na promovisanju filantropskih nastojanja. „Erst banka“, na primer, promovše čcišćenje prirodne sredine. Prošle godine smo takodje obeležili drugu godišnju dodelu takozvane VIRTUS nagrade, namenjene kompanijama koje promovišu korporacijsku filantropiju. U okviru toga postoji i nagrada za male biznise, za koju se nadmeću kompanije širom Srbije i u tom smislu one nastoje da poboljšaju svoj rad i podrže svoje lokalne zajednice. To je solidan uspeh i treba reći da u dodeli ove nagrade učestvuju brojni srpski ministri, strani ambasadori kao i ugledne ličnosti, poput Vlada Divca. Isto tako pomogli smo u osnivanju preko sedamdeset lokalnih kancelarija za omladinu širom Srbije, gde mladi mogu da se jave i dobiju uputstva o većem angažovanju u svojim lokalnim zajednicama. Rekao bih da smo zabeležili brojne uspehe širom zemlje.

XS
SM
MD
LG