Linkovi

Srbija dobila kredit za reformu državne administracije


Evropska banka za obnovu i razvoj, preko Svetske banke, odobrila je Srbiji kredit za reformu državne administracije u iznosu od 35 miliona evra. Ovaj ugovor je jasan znak da vlada i Svetska banka rade na partnerskoj osnovi i da žele da zajedno reše sve razvojne izazove, posebno u periodu krize, istakla je tokom potpisivanja ugovora ministarka finansija Dijana Dragutinović.

Vlada Srbije i Svetska banka sklopili su ugovor o zajmu u visini od 34,9 miliona evra koji će biti upotrebljen za razvoj privatnog i finansijskog sektora. Rok otplate je 20 godina sa grejs-periodom od osam godina, a kako je danas, na potpisivanju ugovora istakao šef kancelarije Svetske banke u Beogradu Sajmon Grej, da bi dobila ovaj zajam, Srbija je morala da sprovede niz reformi, od uvođenja jednošalterskog sistema za registraciju preduzeća do napretka u uvođenju privatnog osiguranja.

"Mi se nadamo da ćemo tokom ove godine moći da damo još budžetske podrške za Srbiju i da će to Srbiji olakšati da prođe kroz krizu u 2009-toj i 2010-toj godini", istakao je Grej.

Po rečima ministarke finansija Dijane Dragutonović, kredit je odobren kao podrška budžetu Srbije za ostvarivanje ekonomskog rasta u skladu sa nastojanjima zemlje da uđe u EU.

"Ovaj zajam ide direktno za potrebe budžeta Srbije. Nije vezan ni za jedan konkretan projekat, ali ono što je naročito važno, on je u vezi sa reformama koje je državna administracija izvršila u ovom periodu".

Inače, ministarka nije mogla čvrsto da potvrdi da je Vlada odustala od uvođena posebnog poreza na dohodak od šest odsto. Vlada u ovom trenutku računa da li je moguće umesto uvođenja poreza, da napravi još uštede u sektoru potrošnje kako bi ispunila dogovor sa MMF-om o smanjenju budžetskog deficita za 100 milijardi dinara, istakla je Dragutonović.


XS
SM
MD
LG