Linkovi

Beograd: Institucija prikrivenog islednika olakšaće borbu protiv kriminala


Na današnjem skupu u Beogradu istaknuto je da će borba protiv najtežih oblika kriminala i korupcije biti daleko lakša uvođenjem institucije prikrivenog islednika, koja će usvajanjem novog krivičnog zakona biti uneta i u srpsko pravosuđe.

Prikriveni islednik ključni je mehanizam u efikasnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, koji će, na osnovu iskustava koje su stekle Italija i SAD, kao države koje su najdalje odmakle u toj borbi, biti ugrađen i u novi krivični zakon Srbije.

Na današnjem okruglom stolu koji se bavio temom prikrivenog is-lednika, ministarka pravde Snežana Malović je podsetila da je upravo na današnji dan mafija ubila prvog srpskog demokratski izabranog premijera Zorana Đinđića. Po njenim rečima uvođenje prikrivenog islednika nužan je korak za razbijanje organizovanog kriminala i zaštitu interesa države i građana.

Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević ukazao je da su ratovi vođeni na teritoriji bivše SFRJ pokazali da su ratni zlocini i organi-zovani kriminal tesno povezani.

Kako je objasnio ambasador SAD u Srbiji Kameron Manter posao prikrivenog islednika je veoma opasan, a u Sjedinjenim državama ne postoji ograničenje u kojim se slučajevima mogu koristiti prikriveni isled-nici.

“Organizovani kriminal je veliki problem svuda u svetu, a naše iskustvo u SAD je pokazalo da je za borbu protiv organizovanog kriminala potrebno razviti specijalne sofisticirane tehnike. Upotreba prikrivenog islednika je ključna za otkrivanje i gonjenje najtežih oblika organizovanog kriminala,” rekao je Manter.

Šef Misije OEBS Hans Ola Urstad rekao je da se institut prikrive-nog islednika, uz zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom, sma-tra ključnim elementom i jednim od najefikasnijih sredstava u borbi pro-tiv organizovanog kriminala.


XS
SM
MD
LG