Linkovi

EIB pomaže Balkanu da prevaziđe ekonomsku krizu


Evropska investiciona banka, zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj te ostalim međunarodnim finansijskim institucijama nije ostavila zapadnobalkanski prostor po strani, na nemilost finansijskoj i ekonomskoj krizi. Kako je više puta i najavljeno u zvaničnom Briselu, Evropljani su dio interventnih sredstava za ublažavanje krize usmjerili prema Balkanu, ovaj put, u pravcu malih i srednje velikih preduzeća, čije se linije kreditiranja ne smiju prekinuti, uvjereni su zvaničnici Evropske investicione banke.

U banci, čiji prevashodan posao je investiranje na evropskom prostoru, ukazuju da ozbiljna sredstva već čekaju da budu upotrebljena od strane banaka regiona, što će reći, država kandidata i potencijalnih kandidata za evropsko članstvo, a sa ciljem da se nastavi sa finansiranjem malih i srednje velikih preduzeća.

U zajedničkoj akciji međunarodnih i evropskih finansijskih institucija, odlučeno je da svaka od institucija za sebe upotrijebi vlastite instrumente. Što se tiče Evropske investicione banke, odlučili smo da kreditima podržimo banke, kako bi one mogle da podrže mala i srednje velika preduzeća. Dajemo novac bankama kako bi one bile u stanju da nastave sa pružanjem kredita firmama. Već danas je oko 5,7 milijardi eura na raspolaganju bankama zapadnobalkanskog regiona. U aprilu ćemo odobriti dodatne 2,8 milijarde eura što znači da će ukupna svota na raspolaganju bankama biti 8,5 milijardi eura kreditnih linija, na raspolaganju lokalnim bankama za finansiranje malih i srednje velikih preduzeća. Sada nastojimo da obezbjedimo da sve te banke zaista i budu u mogućnosti da upotrijebe kreditne linije za podršku preduzećima", kaže predsjednik Evropske investicione banke, Filip Mejštat.

Sredstva su tu, ali, na čuđenje zvaničnika Evropske investicione banke, ne koriste se kako i koliko bi trebala.

"Pokušavamo da shvatimo zašto banke trenutno ne koriste kreditne linije koje su im na raspolaganju kako bi pomogle malim i srednje velikim preduzećima. Vjerovatno je više razloga za to, a mi sistematski organizujemo sastanke sa tim bankama i bankarskim grupama kako bi smo ih bolje razumjeli ali i pomogli da nastave sa finansiranjem malih kompanija. Neki od razloga leže u situaciji u kakvoj se nalaze pojedine zemlje regiona, ali neki od razloga takvom stanju leže na strani bankarskog svijeta. To bi smo željeli bolje razumjeti", zaključio je Mejštat.


XS
SM
MD
LG