Linkovi

Uspješne saradnje Vlade i agencija Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori


Akcioni planovi koje su danas potpisali predstavnici crnogorske Vlade, Dječjeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF) i Programa UN za razvoj (UNDP), potvrda su partnerstva i uspješne saradnje Vlade i agencija UN koje djeluju u Crnoj Gori, saopšteno je nakon potpisivanja tih dokumenata.

Ministar inostranih poslova Milan Roćen, koji je u ime Vlade potpisao planove, kazao je da je ta saradnja starija od članstva Crne Gore u UN, i da ta dokumenta predstavljaju razradu i konkretizaciju programa UN agencija za Crnu Goru.

„Oni su instrument za implementaciju strateških projekata u oblasti socijalne inkluzije, izgradnju kapaciteta javne uprave, održivog ekonomskog razvoja koji uključuje zaštitu životne sredine, a naročito unaprjeđenja sistema zaštite djece i poboljšanja njihovog položaja u Crnoj Gori".

Roćen je rekao da je to rezultat aktivnog rada timova Vlade i agencija UN, koje je koordiniralo Ministarstvo inostranih poslova.

„Akcioni planovi su potpuno prilagođeni nacionalnim prioritetima razvoja, i potrebama definisanim u našim strateškim dokumentima na putu evropskih integracija".

Stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori, Aleksandar Avanesov, kazao je da će ta organizacija Akcioni plan realizovati u saradnji sa Vladom, civilnim društvom, medijima, privatnim sektorom, međunarodnim partnerima i donatorima.

"Cilj plana je da podrži napore Crne Gore za odgovor na ključne nacionalne prioritete u usaglašavanju sa međunarodnim obavezama, uključujući one sadržane u Milenijumskoj deklaraciji i evropskim standardima za pridruživanje".

Prema njegovim riječima, UNDP će doprinositi efektivnom sprovođenju antikorupcijskih inicijativa u Crnoj Gori i pomagati Vladi u sprovođenju Nacionalnog programa protiv korupcije, njenog Akcionog plana i njegovog usklađivanja sa Konvencijom UN za borbu protiv te pojave", rekao je on.

Predstavnik UNICEF-a za Crnu Goru, Nola Skiner, kazala je da je Akcioni plan koji je Vlada potpisala sa tom agencijom UN "jasna potvrda da su djeca zaista u centru programa razvoja Crne Gore".

"Djeca su najvrjedniji resurs svake zemlje. Omogućiti da ona dostignu svoj puni potencijal, najbolja je investicija koju Crna Gora može da preduzme".

Prema njenim riječima, Akcioni plan Programa saradnje UNICEF-a fokusira se na jačanje kapaciteta Crne Gore za ostvarivanje i zaštitu prava djece, naročito one pogođene siromaštvom, izbjeglica, Roma, djece u konfliktu sa zakonom, žrtava nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i one bez roditeljskog staranja.

XS
SM
MD
LG