Linkovi

Seminar u Podgorici "Organizacija vojne policije, dužnosti i odgovornosti"


U Podgorici je, u okviru saradnje Vojske Crne Gore i Nacionalne garde američke države Mejn, okončan seminar na kome je četvoročlani tim vojne policije Nacionalne garde Mejna crnogorskim vojnicima održao predavanje i prenio iskustva na temu "Organizacija vojne policije, dužnosti i odgovornosti".

Potpukovnik Aleksandar Milutinović, oficir Američke vojske pri Vojnoj misiji u Beogradu poručio je da bi posebnu pažnju trebalo posvetiti ulozi, odgovornosti i zadacima vojne policije i ulozi podoficira u djelovanju u bilo kojim mirovnim operacijama.

"Vojno bojište je u današnjem vremenu svugdje i svaki vojnik je u suštini policajac. Nerijatelj može biti svugdje i može se služiti svim sredstvima, poručio je Milutinović, objašnjavajući da je djelovanje vojne policije važno kao dio niza sposobnosti koje vojska mora razvijati."

Kapetan američke vojske savezne države Mejn i koordinator programa saradnje SAD i Crne Gore Majkl Stajnbušel naveo je da su ovakve vrste obuke veoma značajne u saradnji dvije vojske. Komentarišući reformu Vojske Crne Gore Stajnbušel je naglasio da je Vojska Crne Gore napravila veliki posao u profesionalizaciji i modrenizaciji svoje vojske.

''Mi smo privilegovani da budemo dio tih reformi. Danas je najveći izazov za sve vojske u svijetu da se prilagode novim prijetnjama kolektivnoj bezbjednosti i to je stalni proces usavršavanja. Crna Gora trenira pojedinačno vojnike, ali isto tako ima i sjajne kolektivne tereninge za jedinice, što je od velikog značaja za efikasnost crnogorske vojske'', kazao je Stajnbušel.

General-major Dragan Miloslavljević, načelnik štaba Generalštaba VCG ocijenio je da su ovakvi seminari način da se pobiljša osposobljenost profesionalnih pripadnika vojske. On je zahvalio kolegama iz američke države Mejn i rekao da je za crnogorsku vojsku ova aktivnost došla u pravo vrijeme:

''Sigurno je da će nam ova aktivnost pomoći u donošenju konačnih stavova koji se odnose na organizaciju, dužnosti i nadležnosti vojne policije''.

Oficir Aleksandar Milutonović rekao je da je seminar trinaesta aktivnost u okviru programa vojno-vojne saradnje dvije vojske:

''Uspješno smo ovih dana realizovali ovaj, veoma bitan seminar, u vezi sa zadacima, ulogom i odgovornosti vojnih policajaca na modernom bojištu, gdje postoje novi izazovi, komplikovane procedure, taktike i tehnike. Mislim da smo ovih dana imali priliku da upoznamo Vojsku Crne Gore sa veoma bitnom ulogom podoficira, koji moraju da te teške odluke donesu na licu mjesta''.

Potpukovnik Svetozar Brajković za naš program, ocijenjujući uspješnom saradnju dvije vojske, rezimirao je učinke seminara:

''Dobili smo smjernice za dogradnju našeg sistema obuke kako bi se ubuduće vojno-policijski zadaci realizovali na bezbjedan način. Posebno mi je zadovoljstvo da istaknem da su borbena iskustva sa kolegama iz SAD razmijenjena metodom diskusije, čime su uvažena i naša borbena iskustva.

Realizacijom seminara, osim edukacije, postignut je i drugi cilj, a to je da se uspostavi osnova za dugoročnu saradnu dviju vojnih policija. Sve ovo je osnova za organizaciju, opremanje i edukaciju pripadnika vojne policije po NATO standardima'.

Seminar, koji je trajao dva dana, organizovala je Evropska komanda vojske SAD u saradnji sa američkom Kancelarijom za vojnu saradnju sa Crnom Gorom. Pohađalo ga je 25 oficira, podoficira i vojnika po ugovoru iz jedinica Vojske Crne Gore

XS
SM
MD
LG