Linkovi

Đukanović: Politika Crne Gore prema izbjeglicama pozitivno ocijenjena


Crna Gora dosljedno implementira Nacionalnu strategiju za trajno rješavanje pitanja izbjeglica i raseljenih lica, i uspješno primjenjuje principe Sarajevske deklaracije, ocijenio je premijer Milo Đukanović povodom 20. juna - Svjetskog dana izbjeglica.

Đukanović je kazao da je taj datum prilika za sjećanje na period kada je Crna Gora primila i zbrinula desetine hiljada izbjeglica i raseljenih lica sa ratom zahvaćenih područja bivše Jugoslavije.

"U 1999. godini gotovo 20 odsto ukupnog stanovništva Crne Gore činila su izbjegla i raseljenica lica, što je dokaz otvorenosti Crne Gore prema unesrećenim ljudima, bez obzira na njihovu nacionalnost", rekao je on.

Đukanović je kazao da sada u Crnoj Gori boravi više od 23 hiljade raseljenih lica, što je oko četiri odsto od ukupnog broja stanovnika.

"U nezavisnoj Crnoj Gori imamo jasnu politiku prema izbjeglim i raseljenim licima, koja se sprovodi na temeljima boljeg i kvalitetnijeg definisanja njihovog statusa, uz usklađivanje sa međunarodnim standardima", naveo je on.

Prema njegovim riječima, Crna Gora uspješno realizuje proces integracije, paralelno sa repatrijacijom, skladno osnovama Nacionalne strategije.

"Za izbor između različitih opcija u ovom procesu presudno je slobodno opredjeljenje izbjeglica i raseljenih lica", tvrdi Đukanović.

On je dodao da je politika Crne Gore prema izbjeglicama i raseljenim licima pozitivno ocijenjena od relevatnih međunarodnih faktora i organizacija, što državu potvrđuje kao multikulturno, otvoreno i demokratsko društvo.

"Crna Gora, njeni državni organi i subjekti koji se bave ovom problematikom i u narednom periodu će težiti da obezbijede kvalitetne uslove za život raseljenim i izbjeglim licima i unaprijede njihov položaj u društvu, u duhu najviših međunarodnih principa", zaključio je Đukanović.

XS
SM
MD
LG