Linkovi

Borba protiv korupcije od suštinskog značaja za Crnu Goru


Specijalni predstavnik Generalnog sekretarijata Savjeta Evrope u Crnoj Gori, Vladimir Filipov naveo je da je borba protiv korupcije veoma važno, ali i teško pitanje.

’’Korupcija uništava rezultate napora ljudi u periodu reformi, može da demorališe ljude, kao i da postane prepreka na putu evropskih integracija, što je prioritet Crne Gore’’, kazao je Filipov.

On je naveo da dolazi iz Bugarske - zemlje koja je nedavno ušla u porodicu Evropske unije, ističući da je borba protiv korupcije bila od suštinskg značaja za taj put.

’’To je i dalje prisutan problem u mojoj zemlji. Mjere koje još nisu ispunjene i dalje predstavljaju prepreke i narušavaju sve što je postignuto, demorališu ljude i stvaraju tenzije između Sofije i Brisela. To je negativan primjer i nadam se da ga nećete ponoviti i vi’’, poručio je Filipov.

Navodeći da SE nudi instrumente za borbu protiv korupcije, on je podsjetio da je ta organizacija pružila tehničku i stručnu podršku za izradu Nacrta programa za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, pomogla reviziju zakonodavstva, Krivičnog zakonika i pružila stručnu pomoć u vezi sa odredbama koje se tiču sukoba interesa, kao i onih u vezi sa krivičnom odgovornošću pravnih lica.

Filipov je podsjetio da GRECO u izvještaju za Crnu Goru govori o 24 preporuke i posebno ističe potrebu da se nastavi saradnja i da se tijela koja se bave borbom protiov korupcije specijalizuju.

Crnogorski ministar pravde Miraš Radović podsjetio je da Vlada od 2003. godine radi na utvrđivanju normativnih pretpostavki za borbu protiv korupcije, navodeći da vjeruje da je zakonodavstvo Crne Gore i u tom dijelu u najvećoj mjeri usaglašeno sa međunarodnim instrumentima.

Radović je rekao da se, s obzirom na težinu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, već sada radi na novom Zakoniku, koji će istragu izmjestiti iz sudova i prepustiti državnom tužiocu.

’’Na taj način će se kroz istragu doprinijeti rasvetljavanju događaja kada se radi o krivičnim djelima organizovanog kriminala i korupcije«, istakao je Radović, podsjećajući da su donijeti i zakoni o državnoj revizorskoj instituciji, kao i sprječavanju pranja novca, što bi sve trebalo da pomogne efikasnu borbu protiv korupcije.

Direktor Uprave za antikorupcijsku inicijativu Vesna Ratković podsjetila je da je Skupština u decembru prošle godine donijela Zakon o ratifikaciji Građansko-pravne konvencije SE o korupciji.

Ona je dodala da je, u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, Uprava zadužena za promociju antikorupcijskih međunarodnih standarda i instrumenata, što podrazumijeva i aktivnosti na prezentaciji Konvencije.

XS
SM
MD
LG