Linkovi

Pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu 200 žalbi protiv Crne Gore


Pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu čeka više od 200 žalbi protiv Crne Gore, kazao je novoizabrani sudija tog suda Nebojša Vučinić. On je rekao da su, njegovim izborom na tu funkciju, stvorene formalne, statutarne pretpostavke da te žalbe budu procesuirane.

Vučinić smatra da su očekivanja građana u pogledu mogućnosti da njihova prava budu zaštićena u Strazburu vjerovatno pretjerana, s obzirom na to da je Sud pretrpan predmetima.

On je naveo da su ta očekivanja, ipak, legitimna, jer jeto, za sada, najefikasniji sistem međunarodne zaštite ljudskih prava, gdje iznad države i državnog suvereniteta postoji sud koji donosi odluke koje su države dužne da izvrše pod prijetnjom isključenja iz Savjeta Evrope.

“S obzirom na realnu situaciju i veliki broj žalbi, pravda u Strazburu je, na žalost, dosta spora. Spora, ali dostižna”, kazao je on.

Prema njegovim riječima, građani sada dobijaju jednu dodatnu garanciju, odnosno vlast će morati mnogo više da pazi šta radi.

“Ako se u procesu pred Sudom utvrdi kršenje ljudskih prava, dosuđuje se novčana nadoknada, a sudske troškove treba da plati država. Kad nekoliko puta kaznite državu, ona će i te kako ubuduće da pripazi kako tretira svoje građane”, smatra Vučinić.

Većina žalbi protiv Crne Gore tiču se prava na zakonito i pravično suđenje, posebno u razumnom roku, a veliki broj žalbi se odnosi i na pitanja restitucije, odnosno nadoknade imovinskih prava oduzetih u vrijeme komunizma.

Žalbom sudu u Strasburu, građani dobijaju dodatnu garanciju da vlast ne može tek tako da se odnosi prema njihovom životu, slobodi, bezbjednosti, svojini i drugim dobrima koja su zaštićena Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Veliki broj njih se odbaci jer nisu ispunjeni formalni kriterijumi. Najčešće građani ne iskoriste sva sredstva koja im stoje na raspolaganju u unutrašnjem pravnom sistemu.

XS
SM
MD
LG