Linkovi

Strazbur: Evropski parlament proslavlja 50 godina postojanja i rada


Evropski parlament proslavlja 50 godina postojanja i rada- od simboličnog, konsultativnog tela, postao je najveći demokratski mehanizam današnjice, kojem će Lisabonski sporazum kada stupi na snagu, dati i ključne ovlasti evropskog zakonodavstva. Čini se da tek nakon 50 godina života, Evropski parlament pokazuje da je voljan da živoi i funkcioniše u pravom smislu reči.

Pre pedeset godina, šest evropskih nacija, sa svojih nešto više od 150 miliona stanovnika, odlučile su da formiraju zajednički, evropski parlament- te 1958. godine, to je telo imalo ulogu pre simboličnu nego stvarnu- konsultativno telo čije mišljenje nikoga nije obavezivalo. Predsednik Evropskog parlamenta, Hans Gert Potering:

"Godine 1958. Evropski parlament je bio samo konsultativno telo- sada je Evropski parlament onaj koji donosi zakone. Onoga dana kada Lisabonski sporazum stupi na snagu, zakonodavne moći Evropskog parlamenta će biti jednake onima kakve danas ima Veće ministara EU, praktično, biće to 10 posto zakonodavne moći u rukama Evropskog parlamenta".

Danas, to je kuća u kojoj 785 članova, direktno biranih od strane onih medju 500 miliona Evropljana koji mogu i hoće da imaju svoj glas u Briselu i Strazburu. Parlamentarci ne predstavljaju samo svoje nacionalne interese, množene sa 27, već i stavove stavove političkih grupacija na evropskom nivou i što je još važnije, svojih glasača koji od Evrope traže da bude mesto sigurnog i spokojnog života, mogućnost posla i perspektiva za svoju decu. Predsjednik Evropskog parlamenta, Hans Gert Potering:

"Evropski parlament koristi svoje zakonodavne moći kako bi pojednostavio svakodnevni život stanovnika Evrope. Odluke kakve se donose, donose se imajući to na umu- dobri primeri su smanjenje troškova rominga mobilnih telefona, formiranje crne liste avio-kompanija koje ne ispunjavaju standarde bezbednosti". Evropski parlament je ujedinio Evropu, do tada podeljenu na Istok i Zapad, srušio je granice i ideološke barijere, promovišući poštivanje ljudskih prava, demokratiju, toleranciju i medjukulturni dijalog. Za sve one koji su pro-evropski orjentisani, rast značaja Evropskog parlamenta ima nemerljivu vrijednost- reč je o najboljem znaku da se i evropski projekat, nekada stidljivo pokrenut oko uglja i čelika, uspešno razvija u pravcu najveće svetske demokratije koja govori jednim, parlamentarnim jezikom.

U brojnim porukama i čestitkama koje su upućene evropskim parlamentarcima, danas se posebno prepričava jedna, upućena od strane predsjednika EK, Manuela Barosa, koji citira jednog od portugalskih pisaca:

Kada imaš 15 godina, imaš budućnost pred sobom, sa 25 imaš probleme, kada navršis 40, imaš iskustvo, ali pre svoje 50. nemaš istoriju."

XS
SM
MD
LG