Linkovi

Novi test o toksičnosti poštedeo laboratorijske životinje


Naučnici u američkim državnim laboratorijama rade na novom pristupu testiranju toksičnosti hemikalija - od pesticida do sredstava za čišćenje u domaćinstvu. Oni planiraju da upotrebe nove, superbrze automatske testove na ćelijama da bi dobili pouzdanije i jeftinije podatke uz manje oslanjanja na testiranje životinja.

U ovom projektu sarađuju Nacionalni instituti za zdravlje, skraćeno NIH, i Američka agencija za zaštitu čovekove sredine, skraćeno EPA. Direktor NIH-a, Elias Zeruni, kaže da će naučnici uz pomoć tehnologije koju su razvile pomenute dve agencije, identifikovati hemikalije koje bi mogle biti štetne za ljude.

«Evo šta je naš san: da u nizu testova dođemo do veoma specifičnih molekularnih struktura koje bi predvidjale toksičnost za ljude, onako kako se to ne može izvesti sa laboratorijskim životinjama.»

Za sada, naučnici se uglavnom oslanjaju na testove na životinjama kako bi dobili podatke o toksičnosti. Taj proces je dug, skup i nije apsolutno pouzdan, kaže Fransis Kolins, direktor Instituta za ljudski genom u NIHu.

«Postoje razlike izmedju vrsta. Mi nismo pacovi pa čak ni primati, pa zato nastojimo da vidimo da li to možemo bolje da izvedemo. U krajnjoj instanci tragamo za podacima da li su ta jedinjenja opasna za nas.»

Automatskim testiranjem visoke brzine ispituju se efekti hemijskih jedinjenja na samo jednu ljudsku ćeliju, a ne na organizam neke laboratorijske životinje. Istraživači očekuju da će taj novi metod testiranja proširiti broj hemikalija koje se testiraju i smanjiti vreme, troškove i upotrebu laboratorijskih životinja. Elias Zeruni kaže da će se dobiti i drugi podaci relevantni za ljudska bića.

«Reč je o pomeranju u paradigmu 21 u kojoj se testira između pet do deset hiljada elemenata na 5, 10 pa sve do 20 hiljada uslova veoma specifičnih za ljudsku toksikologiju.»

Od kako je NIH, pre trideset godina, započeo Nacionalni toksikološki program, testirano je 2500 hemikalija. Korišćenjem nove automatizovane strategije isti zadatak mogao bi da se obavi za jedno popodne. Džon Bučer, pomoćnik direktora Nacionalnog toksikološkog programa, objašnjava da će za proveru ispravnosti ovog pristupa, naučnici prvo obaviti komparativne analize podataka dobijenih testovima na životinjama:

«Počećemo sa tih 2500 hemikalija, jer imamo bogatu bazu podataka o njima. A onda ćemo ih upoređivati sa podacima baziranim na testovima na ćelijama, u smislu da li te hemikalije izazivaju rak, imaju reproduktivne i razvojne efekte, neurološke efekte imunološke efekte i razne druge vrste toksičnosti.»

Bučer navodi da će proći godine pre nego što bude moguće obustaviti testove na životinjama. On kaže da pomenute dve agencije očekuju šire učešće javnosti i privatnih partnera u naučnoj zajednici dok se metodi za testiranje na ćelijama usavršavaju i postepeno prihvataju.

XS
SM
MD
LG