Linkovi

Kampanja uoči 60. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima


Povodom obeležavanja Dana ljudskih prava, Ujedinjene nacije su započele jednogodišnju kampanju pred 60-tu godišnjicu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima decembra 2008. Cilj kampanje je da se promovišu ideje i načela Deklaracije, uključujući pravdu i jednakost za sve.

U video poruci Savetu UN za ljudska prava u Ženevi, generalni sekretar svetske organizacije, Ban Ki Mun, rekao je da Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima ostaje isto toliko relevantna danas, koliko je bila onog dana kada je usvojena.

“Medjutim, fundamentalna prava oličena u njoj joše uvek nisu realnost za sve. Veoma često, vlastima nedostaje politička volja da primene medjunarodne norme koje su dobrovoljno prihvatile.”

Komesar UN za ljudska prava, Luiz Arbur, ponovila je apel generalnog sekretara Bana da se poštuju vrednosti i principi oličeni u Univerzalnoj deklaraciji. Na kasnijoj konferenciji za štampu, Arbur je rekla novinarima da Deklaracija nije bila proizvod zapadnih kulturnih vrednosti, već da ona sadrži univerzalne principe koji se odnose na sve kulture.

“Kako su oni izraženi u različitim zajednicama zavisi u velikoj meri od tradicionalnih, kulturnih i verskih vrednosti, ali ne po cenu prenebregavanja fundamentalnih principa da su sva ljudska bića rodjena sa jednakim pravima, da su slobodna i jednaka po pravima i ponosu. Ne mogu da prihvatim da postoji bilo koja kultura, vera ili tradicija, koja zapostavlja taj fundamentalni princip.”

Arbur je upozorila da je takozvani rat protiv terorizma doveo do narušavanja ljudskih prava. Ona se saglasila da vlade imaju pravo da pruže sigurnost i bezbednost svojim gradjanima, ali je navela da one treba to da čine bez povrede ljudskih prava.

“Vlasti moraju da uravnoteže niz prava koja se medjusobno nadmeću, odnosno, da obezbede mere koje će unapredititi bezbednost, a istovremeno poštovati pravo na privatnost, pravo zaštite od proizvoljnog hapšenja, i vansudskog gonjenja. Postoji niz garancija koje vlasti podjednako uvažavaju. Imamo istu naklonost ka bezbednosti i slobodi. Nismo spremni da se odreknemo svih naših sloboda radi apsolutnog unapredjenja naše bezbednosti.”

Šef UN za ljudska prava je takodje apelovala na gradjane da osude kontra-terorističke inicijative koje se zasnivaju na diskriminacionim stavovima i praksi. Ona je posebno ukazala na praksu rasnog profilisanja, koja, kako je naglasila, nije kompatibilna sa poštovanjem ljudskih prava.

XS
SM
MD
LG