Linkovi

Crna Gora: Prvi izvještaj o realizaciji borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala


Prezentirajući izvještaj o realizaciji mjera za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, potpredsjednik crnogorske Vlade Gordana Đurović rekla je da Crna Gora do kraja godine mora usvojiti odgovarajuće zakone, jer je to preduslov efikasnog suočavanja sa tim pojavama u društvu.

Gordana Đurović, koja je predsjednik Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala kazala je na konferenciji za novinare da je u izvještaju potpuno realizovano 69 od 280 mjera, odnosno 25 odsto ukupnih mjera obuhvaćenih planom za period od 2007. do 2008. godine.

Ona je navela da je izvještaj detaljan i pokazuje odnos pojedinačnih institucija prema tom važnom poslu, ističući da svojom transparentnošću treba pozitivno da utiče na sve oblike izvještavanja, da se u narednom periodu više angažuju, kako bi rezultat sprovođenja tih politika bio pozitivan.

Đurović je rekla da je posebna vrijednost izvještaja to što je prvi takve vrste u regionu, koji na sveobuhvatan način analizira efekte primjene Akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizoavnog kriminala.

»Izvještaj će doprinijeti poboljšanju opšteg imidža i ocjene o Crnoj Gori, kao najmlađoj evropskoj državi, koja prepoznaje važnost jačanja svojih institucija i pravosudnog sistema, neophodnih za suštinski proces približavanja Evropskoj uniji«, ocijenila je Đurović.

Navodeći da izvještaj, pored ocjene realizacije mjera, sadrži i preporuke, Đurović je istakla da je važno da ih prihvate Vlada, Skupština, Tužilaštvo, sudstvo i lokalna samopurava, a da najvažnije budu obavezujuće.

»Očekuje se da će izvještaj biti koristan analitički dokument i za kvalitetniji dijalog vlade i nevladinog sektora, kao i konstruktivniji socijalni dijalog, koji uključuje i predstavnike sindikata i biznisa«, rekla je Đurović.

Ona je negirala ocjenu da je izvještaj površan, ističući da je realan koliko je to bilo moguće u ovom momentu. Naredna sjednica koja će biti u oktobru, ima mnogo toga da se radi, a u komisiji mora biti i nevladin sektor«, rekla je Đurović.

Izvještaj će biti stavljen u proceduru razmatranja i usvajanja od Vlade, nakon čega će biti dostavljen skupštinskim odborima za ekonomiju, finansije i budžet, kao i za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Đurović je najavila da će izvještaj biti dostavljen međunarodnim razvojnim partnerima.

XS
SM
MD
LG