Linkovi

Centar za demokaratiju i ljudska prava: Etničke distance u Crnoj Gori u porastu


Istraživanje Centra za demokaratiju i ljudska prava pokazalo je da je etnička distance u Crnoj Gori u porastu. Istraživanje je pokazalo i da bi više od dvije trećine crnogorskih građana radije stupilo u brak sa osobom druge nacionalnosti, nego da mu ona bude na rukovodećem položaju u državi.

Glavni metodolog istraživanja Miloš Bešić iz Centra za demokaratiju i ljudska prava kazao je da je istraživanje rađeno metodom Borgadusove skale, kojom se distanca prema pripadnicima drugih nacija mjeri na osnovu odovora na devet pitanja.

’’Najveći stepen distance pokazan je na pitanje da li bi građanin želio da neko druge nacionalnosti bude na rukovodećem položaju u njegovoj državi, što pokazuje da je Crna Gora pareklselans političko društvo’’, kazao je Bešić.

On je pojasnio da međunarodna praksa pokazuje da se najveća etnička distanca iskazuje kroz pitanje ‘’bliskog srodstva putem vlastitog braka ili braka i djece’’ sa osobom druge nacionalnosti.

’’Upadljivo je da etnička distanca prema Srbima nije porasla u odnosu na 2004. godinu, kada je rađeno prethodno istraživanje, što pokazuje da politička dešavanja nisu uticala na nju’’, kazao je Bešić.

On je to ocijenio značajnim, jer se smanjuje mogućnost konflikata između dvije dominantne nacionalne grupe u Crnoj Gori – Crnogoraca i Srba, između kojih je, prema istraživanju, međunacionalna distanca najniža.

Velika etnička distanca postoji prema pripadnicima albanske i romske nacije, toliko da gotovo polovina građana ne bi željela da živi u istoj državi sa Albancima, a više od polovine ih ne želi u susjedstvu.

Kada je riječ o međunacionalnoj distanci, ona je posebno izražena između Srba i Albanaca, što je, prema Bešićevom mišljenju, reflekcija dešavanja na Kosovu na koju su te dvije nacije posebno osjetljive.

Istraživanje je pokazalo da je etnička distanca prema nacijama koje ne žive u Crnoj Gori manja nego prema nekima koje su domicijalne, pri čemu su Rusi ‘’najpoželjniji’’, dok su Njemci i Amerikanci na kraju skale.

Kao i u prošlom istraživanju, najnetolerantiji su Srbi, dok je najveći porast netolerancije zabilježen kod Bošnjaka.

Istraživanje o etničkoj distanci u Crnoj Gori sprovedeno je prošlog mjeseca, na uzorku od oko hiljadu i po ispitanika, godinu nakon ostvarenja crnogorske nezavisnosti, odnosno u novom socijalnom i političkom kontekstu koje definiše društveni život.

XS
SM
MD
LG