Linkovi

Crnogorska vlada usvojila Strategiju odbrane


Crnogorska Vlada usvojila je danas Strategiju odbrane, pošto je skupštinski Odbor za bezbednost i odbranu, koji je danas trebalo da raspravlja o Strategiji odbrane, prepustio Vladi Crne Gore da odluči hoće li doneti taj dokument ili ga uputiti na usvajanje parlamentu.

Strategijom odbrane predviđeno je da će zadaci vojske Crne Gore na unutrašnjem planu biti odbrana nacionalnih interesa i crnogorskih građana, podrška sastavu policije i carine, kao i pružanje pomoći u zaštiti i spasavanju stanovništva i materijalnih dobara u slučaju nesreća i katastrofa.

Tim dokumentom, vojska Crne Gore se definiše kao profesionalna odbrambena snaga pod demokratskom i civilnom kontrolom koja će biti "malobrojna, efikasna, finansijski održiva, interoperabilna i moderno opremljena".

"Crna Gora će obezbijediti da Vojska bude sposobna da učestvuje u međunarodnim operacijama ", navodi se u Strategiji odbrane i dodaje da Vojska ima jedinice sva tri vida - kopnenu vojsku, mornaricu i vazduhoplovstvo.

U Strategiji se navodi da su, polazeći od opredjeljenja Crne Gore da u naoružanju nema velike borbene sisteme, iz upotrebe povučeni tenkovi, borbeni avioni i raketni sistemi.

Prethodno, skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu jednoglasno je ocijenio da taj dokument treba da usvaja Skupština, ali su predstavnici tog tijela iz vladajuće koalicije smatrali da iz razloga hitnosti treba ostaviti Vladi da odluči hoće li donijeti Strategiju odbrane.

Članovi odbora saglasili su se i da, nakon usvajanja novog ustava Crne Gore, parlament treba da razmatra i usvaja najvažnije dokumente iz oblasti odbrane – strategiju odbrane i nacionalne bezbjednosti.

Predsjednik Odbora Dragan Kujović rekao je da u većini evropskih država Strategiju odbrane usvaja Vlada, ali da je tendencija da taj dokument donose parlamenti. On je dodao da treba vjerovati razlozima Vlade kada kaže da Strategiju odbrane treba usvojiti što prije.

Ministar odbrane Boro Vučinić rekao je da usvajanje strategije odbrane, najvažnijeg dokumenta iz oblasti odbrane, ne može da čeka donošenje novog ustava, zbog dimanike procesa reformi sistema odbrane, te da stoga treba da ga usvoji Vlada.

Predstavnici opozicije u Odboru ocijenili su da sjednica tog tijela predstavlja manipulaciju, jer se održava nekoliko sati prije sjednice Vlade na kojoj je kasnije i donijeta odluka o Strategiji odbrane.Oni smatraju da najvažnije vojne dokumente treba donijeti u parlamentu i to uz prethodnu, što širu javnu raspravu.


XS
SM
MD
LG