Linkovi

EU će pomoći Crnoj Gori da uspešno ostvari predviđene ciljeve


Evropska unija finansijski će pomoći Crnoj Gori da uspješno ostvari ciljeve predviđene Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju , ali će to prvenstveno zavisiti od mjere u kojoj će crnogorska vlast ispuniti preporuke Brisela sadržane u dokumentu Evropsko partnerstvo objavljenom danas u Podgorici

U Sporazumu u koji su crnogorski mediji imali uvid, stoji da će "radi postizanja ciljeva ŠP, Crna Gora moći od EU primati finansijsku pomoć u vidu subvencija i zajmova, uključujući zajmove Evropske investicioe banke”.

Dodaje se da pomoć “zavisi od daljeg napretka u ispunjavanju Kopenhaških političkih kriterijuma i, naročito, od napretka ostvarenog u ispunjavanju posebnih prioriteta Evropskog partnerstva".

U Sporazumu se navodi da finansijska pomoć Crnoj Gori može obuhvatiti sve sektore saradnje, "pridajući pri tome posebnu pažnju oblasti pravde, slobode i bezbjednosti, usklađivanje zakonodavstva, privrednog razvoja i zaštite životne sredine".

Dokument Evropsko partnerstvo predstavlja spisak kratkoročnih i dugoročnih zadataka koje svaka država pojedinačno mora ispuniti na putu ka EU.

U prvom Evropskom partnerstvu za Crnu Goru, kao nezavisnu državu, navodi se da je potrebno reformisati pravosudni sistem i izmjestiti izbor sudija i njihovo napredovanje iz parlamenta, da treba unaprijediti borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na svim nivoima i ojačati parlamentarnu kontrolu nad odbrambenim i bezbjednosnim strukturama.

EU traži i da se, u skladu sa preporukama ODIHR-a, depolitizuje izborna administracija i unaprijedi njeno funkcionisanje posebno u odnosu na objavljivanje rezultata izbora.

Zahtijeva se i puna primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama, nastavak transformacije RTCG u javni servis, sprovođenje Memoranduma o saradnji Vlade i NVO, nastavak primjene Zakona o restituciji, depolitizacija javne uprave.

XS
SM
MD
LG