Linkovi

Medjunarodna konferencija o izbeglicama i raseljenim ljudima u Iraku


Više od 450 učesnika iz najmanje 60 zemalja, očekuje se da će ove nedelje prisustvovati medjunarodnoj konferenciji o izbeglicama i interno raseljenim ljudima u Iraku i zemljama koje ga okružuju. Agencija UN za izbeglice, koja je domaćin konferencije, namerava da ukaže na alarmantnu humanitarnu krizu u Iraku i ogromnim potrebama.

Visoki komesarijat Ujdinjenih nacija za izbeglice kaže da to nije obična donatorska konferencija. Portparol Ron Redmond rekao je da je poziv agencije da se obezbedi 60 miliona dolara za humanitarne operacije, «kap u moru», istaklavši da će biti potrebne milijarde dolara da bi se Irak ponovo sredio.

«Govorimo o 4 miliona iskorenjenih ljudi. Iračka infrastruktura je na mnogim mestima uništena. Kapacitet okolnih zemalja koje vode brigu o tim ljudima u pogledu škola, socijalnih usluga, ekonomije, visokih kirija – svega toga, nije dovoljan. Govorimo o ogromnim potrebama. Naravno, rad unutar Iraka je skoro nemoguć zbog bezbednosne situacije. Sve je to znači veoma opasan i skup poduhvat.»

UNHCR ne obeshrabruje novčane ponude. Naprotiv, agencija podstiče darežljivost donatora i predlaže im da uspostave bilateralne programe pomoći sa zemljama kao što su Jordan i Sirija, kao i sa privatnim humanitarnim agencijama. Ron Redmond je naglasio da je cilj konferencije da se medjunarodna zajednica upozori na razmere humanitarne krize u Iraku i regionu. UNHCR želi da navede države da učine više kako bi ublažilie patnje i podelile teret sa zemljama koje podnose najveći teret. On je istakao da je svet upoznat sa vojnom i političkom situacijom u Iraku, ali da obim krize i sve veće humaniratne potrebe nisu tako poznati.

«Sve veće sektaško i političko nasilje i kriminal, razoreni osnovni servisi, gubitak sredstava za život, inflacija i neizvesna budućnost, doprineli su egzodusu koji se sada procenjuje na 40 do 50 hiljada ljudi mesečno koji napuštaju svoje domove u Iraku. Pošto većina tih ljudi koji su napustili svoje kuće nije otišla u izbegličke logore, pokret stanovništva nije tako očigledan. Medjutim, on je bez obzira na sve ogroman, a svi koji su otišli su sve očajniji, budući da i oni i njihovi domaćini ostaju bez sredstava.»

Ron Redmond je rekao da vlade mogu da učine mnogo za one koje je nasilje primoralo da odu iz Iraka. Na primer, on kaže da bi neke zemlje mogle da obezbede privremena naselja za najugroženije izbeglice i osiguraju da izbeglice ne budu vraćene u Irak protiv svoje volje. Takođe, mogu da obezbede osnovnu pomoć Iračanima koji su ostali bez ičega.

XS
SM
MD
LG