Linkovi

Održana konstitutivna sjednica Savjeta za Partnerstvo za mir


Konstitutivna sjednica Savjeta za Partnerstvo za mir, kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta i crnogorski premijer Željko Šturanović,održana je danas u Podgorici. Savjet za PzM ustanovljen je odlukom Vlade Crne Gore, kao njeno savjetodavno tijelo, sa zadatkom da razmatra, predlaže i koordinira stručne aktivnosti državnih organa Crne Gore u okviru PzM.

Na sjednici je razmotren Nacrt Prezentacionog dokumenta Crne Gore, kojim se naznačavaju pravci buduće saradnje u okviru programa ‘’Partnerstvo za mir’’ Taj dokument, nakon potpisivanja Okvirnog dokumenta i stupanja u članstvo programa ‘’Partnerstvo za mir’’, predviđa područja aktivnosti na kojima je Crna Gora zainteresovana da sarađuje sa NATO-om i preduzima određene korake i predloži rokove za njihovu realizaciju.

Savjet je prihvatio Nacrt Prezentacionog dokumenta i uputio ga Vladi na razmatranje i usvajanje, nakon čega će biti dostavljen Sekretarijatu NATO-a u Briselu. To je prvi dokument kojim će se Crna Gora predstaviti NATO-u.

U Prezentacionom dokumentu istaknut je interes Crne Gore da kroz ‘’Partnerstvo za mir’’ realizuje razvoj multilateralne i bilateralne saradnje na regionalnom planu, razvoj saradnje u oblasti vojnih odnosa i reforme sistema odbrane, dugoročni razvoj odbrambenih snaga kompatibilnih sa snagama drugih država članica, razvoj sistema demokratske kontrole oružanih snaga, kao i obrazovanje i obuku civilnog i vojnog kadra.

O crnogorskom članstvu u programu PzM razgovarali su juče i predsjednik Vlade Crne Gore Željko Šturanović i direktor Kancelarije Državnog sekretarijata SAD za Južnu i Centralnu Evropu Kristofer Hoh, koji je boravio u radnoj posjeti Crnoj Gori.

Premijer je direktoru Hohu posebno zahvalio na presudnoj podršci koju su SAD pružile prijemu Crne Gore u program NATO ‘’Partnerstvo za mir’’, čime su stvoreni uslovi da se bilateralna saradnja proširi i na sektor odbrane.

Premijer je obavijestio direktora Hoha da se uskoro očekuje konkretizacija saradnje sa NATO-om kroz realizaciju Prezentacionog dokumenta u okviru programa ‘’Partnestvo za mir’’.

XS
SM
MD
LG