Linkovi

U Fondu za američke studije zadovoljni kvalitetom studenata iz Srbije


Nevladina organizacija Fond za američke studije sa sedištem u Vašingtonu promoviše akademsku saradnju i razmenu studenata sa inostranstvom. O misiji Fonda, njegovim programima, učesnicima i institucijama sa kojima sarađuje i aktivnostima u Srbiji razgovarli smo sa tri vodeće ličnosti tog instituta: predsednikom Rodžerom Rimom, direktorkom za međunarodne programe Mišel Džefris, i predsednikom upravnog odobra, Rendelom Tigom. Razgovore je vodio kolega Branko Mikašinović.

Rodžer Rim: Fond za Američke studije osnovan je 1967 sa ciljem da da se nove generacije svetskih lidera upoznaju sa važnošću demokratije i tržišne ekonomije. Mi verujemo da takve nove generacije treba da budu upoznate sa našim istorijskim iskustvom i političkim i socijalnim idejama, kao i idejama drugih društava širom sveta, posebno u Evropi, koje se oličavaju u poštovanju pojedinca, zaštiti ljudskih prava, ljudskog dostojanstva i maksimalnoj ekonomskoj slobodi.

Glas Amerike: Na čemu su bazirani programi Fonda i koje ličnosti su imale prilike da sarađuju ili učestvuju u njima?

Rodžer Rim: Programi Fonda su skoro 25 godina bili ograničeni samo na SAD sa ciljem da se mladi naraštaji pripreme za važne društvene položaje. Sredinom l990-tih, kao rezultat promena u istočnoj Evorpi, Fond je počeo da širi svoje programe u taj deo Erope i širom sveta da bi pomogao mlađim ljudima da izučavaju i shvate američki politički i ekonomski sistem. Programi se zasnivaju na konceptu da su ideje, demokratske i plemenite ideje, presudno vazne za razvoj svetskih događaja u pozitivnom smeru.

Glas Amerike: Kakvo je vaše iskustvo sa studentima iz Srbije?

Mišel Džefris: Mi smo veoma zadovoljni kvalitetom studenata iz Srbije, koji učestvuju u našim programima u Pragu, u Atini i u Vašingtonu. Svake godine kvalitet i broj srpskih studenata su sve impresivniji. Mi smo veoma zadovljni akademskim i liderskim kvalitetima tih studenata. To se ogleda i u postignutom uspehu i delovanju 15 naših svršenih studenata, koji su u Srbiji angažovani u politici, novinarstvu, nevladinim ogranizacijama i poslovnom svetu.

Glas Amerike: Sa kojim institucijama i ličnostima u Srbiji Fond za američke studije ostvaruje saradnju?

Mišel Džefris: Mi blisko sarađujemo sa ambasadrom Dušanom Batakovićem, kao velikim prijateljem i saradnikom Fonda, koji je član našeg savetodavnog odbora u Grčkoj. Mi takođe imamo dobre odnose sa gospođom Đinđić. Pokojni premijer Đinđić bio je glavni govornik prilikom otvaranja našeg ogranka u Pragu 2002. godine. Mi takođe svake godine dodeljujemo stipendiju jednom srpskom studentu u znak sećanja i poštovanja prema premijeru Djinđiću. Takođe održavamo tesne veze sa državnim i privatnim univerzitetima u Srbiji, uključujući nevladine institucije kao što je Centar za liberalne demokratske studije, koji nam je bio od pomoći. Zadovojni smo odličnom saradnjom sa Srbijom.

Glas Amerike: Kakvi bi trebalo da budu odnosi između SAD i Srbije i kako Fond tome doprinosi?

Rendel Tig: SAD i Srbija imaju duge i dobre odnose. Diplomatski odnosi su uspostavljeni pre više od 125 godina, i stariji su od diplomatskih odnosa sa bilo kom drugom zemljom na Balkanu. Uprkos teškoj situaciji u Srbiji proteklih par decenija, naš Fond nastoji da sarađuje sa mladim ljidima iz Srbije, koji shvataju i rade na unapređenju odnosa između naše zemlje i Srbije. U stvari, mi imamo studente iz skoro svih zemalja bivše Jugoslavije. Studenti iz Srbije, koji dođu u Vašington, imaju priliku da se ovde druže sa američkim studentima, da pohađaju programe, diskutuju i budu eksponirani u našem društvu. Nadamo se da će ti studenti po povratku u svoju zemlju održavati veze sa američkim kolegama telefonom, preko interneta kao i ličnim kontaktima. Takođe se nadamo da će, ako dođu na uticajne položaje, doprineti joč većem unapređenju odnosa između Srbije i SAD.

Glas Amerike: Gde vidite mesto Srbije u budućnosti, na osnovu vašeg ličnog iskustva, u svetlu dosadašnjih aktivnosti Fonda?

Rendel Tig: Većina Amerikanca nedovoljno poznaje Srbiju, srpski narod, njegovu istoriju i kulturu. Naša nastojanja su usredsređena na povećanje znanje i informacija o Srbiji i srpskom narodu kroz naše programe. Nadam se da ulazimo u period u kojem će teška prošlost ostati iza nas i gde će naši studenti biti okrenuti ka budućnosti, jer je glavno pitanje kakva će Srbija biti u budućnosti i kakav će biti njen doprinos. Mi smo ohrabreni njenim ekonomskim napretkom, studentima i drugima koji su učestvovale u našim programima. Nadamo se da će ti ljudi ostati aktivni u ekonomskom, društvenom i političkom životu Srbije i doprineti uspešnim odnosima između SAD i Srbije.

XS
SM
MD
LG