Linkovi

Slobodan Franović: Crna Gora daleko od moderne građanske države


Crna Gora je daleko od cilja da se izgradi kao moderna građanska država, uspostavi vladavinu prava i izgradi kulturu ljudskih prava, ocijenjeno je danas iz Crnogorskog helsinškog komiteta za ljudska prava.

Predsjednik CHK Slobodan Franović upozorio je da crnogorska vlast oklijeva da odlučno i na transparentan način sprovede proces izrade i donošenja ustava nezavisne države.

"U njemu treba da bude napravljen jasan otklon od ranijih nedemokratskih poredaka, postavljene osnove za ispravljenje krupnih npravdi i mnogih teških kršenja ljudskih prava u prošlosti", kazao je Franović.

On je upozorio da prednacrt ustava sadrži mnoge krupne nedostatke-nejasno formulisani princip podjele vlasti i nedovoljne mehanizme njihove kontrole i ravnoteže.

"Nedovoljno precizno su formulisani sadržaji pojedinih ljudskih prava i temeljnih sloboda, uključujući i neke restrikcije, kao i potpuno izostavljanje garancija za neka međunarodno poznata i priznata prava", kazao je Franović.

Franović je upozorio da "postoji oklijevanje" i u procesu pristupanja Crne Gore međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima. "Osim toga, taj proces nije transparentan".

A na Okruglom stolu o stanju ljudskih prava koji je organizovala SNP, čulo se da diskriminacija u Crnoj Gori predstavlja sistematsku pojavu protiv koje se treba dugo i organizovano boriti. To je rekao predsjednik SNP Srđan Milić koji je naglasio potrebu usvajanja zakona o ravnopravnosti građana:

‘’Dva su imperativa koja moramo zadovoljiti predlaganjem takvog zakonskog akta: prvi je vezan za imperative modernosti, iliti civilizacijskog pomaka, a drugi za imperative vladavine prava’’.

Direktor Centra za ljudska prava Univerziteta Crne Gore Nebojša Vučinić tvrdi da ljudska prava podrazumijevaju postojanje mehanizama ograničenja i kontrole vlasti. On je naglasio neophodnost poboljšanja stanja u sudstvu, ali je to označio kao ‘’Sizifov posao’’.

Istražitelj kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković smatra da je ključni problem neprimjenjivanje zakona i nepostojanje političke volje da se ljudska prava poštuju.

I Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore upozorio je na nezadovoljavajući nivo zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori.

Odbor će nastojati da doprinese podizanju institucionalnih kapaciteta i umrežavanju svih onih koji nastoje da doprinesu poboljšanju stanja u sektoru ljudskih prava i sloboda.


XS
SM
MD
LG