Linkovi

UN izabrale siromaštvo za ovogodišnju temu Dana ljudskih prava


Uoči Dana ljudskih prava, Ujedinjene nacije traže od vlada da hitno reše problem siromaštva i prekinu diskriminaciju koja sistematski lišava siromašne ljude njihovih osnovnih ljudskih prava.

Ujedinjene nacije su izabrale siromaštvo za ovogodišnju temu Dana ljudskih prava jer, kako se navodi, siromaštvo predstavlja i uzrok i posledicu kršenjaljudskih prava. Navodi se da je mnogo verovatnije da će ljudska prava biti uskraćivana siromašnima i da će oni biti žrtve diskriminacije i zlostavljanja. Mak Darou, iz Kancelarije Ujedinjenih nacija za ljudska prava, kaže da je tokom protekle decenije siromaštvo počelo da se posmatra kao pitanje ljudskih prava, a ne samo kao ekonomski problem. Istraživanja, kaže Darou, pokazuju da siromašni ljudi trpe brojna kršenja i građanskih i političkih prava.

«Nedostupnost odgovarajućeg školovanja. Nedostatak lične bezbednosti. Nepostojanje mogućnosti za učestvovanje u javnim poslovima ili telima koja donose odluke na nivou zajednice – sve su to primeri povezane i višestrane nemoći. Ta istraživanja su dovela do toga da međunarodne agencije za razvoj shvate siromaštvo upravo na taj način, kao socijalno isključivanje, kao pitanje dostupnosti političke moći, ekonomske moći i diskriminacije.»

Mak Darou, koordinator Projekta milenijumskog razvoja u Kancelariji za ljudska prava, kaže da ljudima nije lako da vide siromaštvo kao kršenje ljudskih prava, jednako teškim kršenjima kao što su mučenje, otmice ili likvidiranje po prekom postupku. On kaže da se siromaštvo pre smatra tragičnom, ali neizbežnom pojavom i da se siromašni ljudi često okrivljuju za svoju situaciju i optužuju da su lenji i da bolje i ne zaslužuju. Ujedinjene nacije ukazuju da je siromaštvo deo spirale zla koja teži da se produži iz naraštaja u naraštaj. Siromaštvo – navodi se – postoji svugde, pa čak i u bogatim zemljama i od njega više stradaju žene. U okviru Projekta milenijumskog razvoja Ujedinjenih nacija, zemlje su obećale da će do 2015. da iskorene ekstremno siromaštvo. Ujedinjene nacije naglašavaju da vreme odmiče i traže od vlada da ubrzaju taj proces. Ističe se da je iskorenjivanje siromaštva – ljudsko pravo. Ujedinjene nacije su usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima 10. decembra, 1948, ubrzo posle Drugog svetskog rata. Gotovo dve decenije kasnije, 1966, usvojene su Međunarodna konvencija o građanskim i političkim pravima i Međunarodna konvencija o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Ove tri konvencije o pravima sačinjavaju Međunarodnu povelju o pravima. Međunarodni dan ljudskih prava je posvećen usvajanju tih dokumenata.

XS
SM
MD
LG