Linkovi

Konstitutivna sednica nove Vlade Crne Gore održana u Podgorici


Nova crnogorska Vlada saopštila je da će održati kontinuitet u ostvarivanju strasteških interesa Crne Gore na putu prema evropskim i evroatlantskim integracijama.

Kontinuitet u ostvarivanju strateških interesa Crne Gore na putu prema evropskim i evroatlantskim integracijama najavljen je na današnjoj konstitutivnoj sjednici Vlade, prvoj od obnavljanja nezavisnosti Crne Gore, kojom je predsjeavao premijer Željko Šturanović. Naglašeno je da će Vlada održati kontinuitet u unapređenju sigurnosti i kvaliteta života svih građana.

"Realizaciji ovih ciljeva Vlada će pristupiti sa maksimalnom odgovornošću i predanošću, očekujući podršku svih društvenih činilaca na ovom važnom poslu", kaže se u saopštenju.

Raspravljajući o metodama budućeg rada, Vlada je zadužila nadležne resore da u najkraćem roku, u skladu sa novom organizacijom i podjelom poslova, pripreme sva neophodna akta za ispunjavanje normativnih uslova za efikasan i kvalitetan rad.

Na sjednici je formirana Komisija za kadrovska i administrativna pitanja, koja je zadužena da pripremi predloge za osnivanje ostalih radnih tijela, čime bi bili stvoreni uslovi za raspravu i odlučivanje o predmetima iz nadležnosti Vlade.

Vlada ima 17 članova, četiri manje nego dosadašnja, dok je šest osoba prvi put u izvršnoj vlasti. DPS je saopštila da će na sastanku Političkog komiteta Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope u Parizu učestvovati njen poslanik Predrag Bošković.

Politički komitet Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope sjutra će raspravljati o pristupanju Crne Gore toj međunarodnoj organizaciji, a potpredsjednik Parlamentarne Skupštine SE i izvjestilac u Crnoj Gori Žan Šarl Gardeto predstaviće izvještaj poslije njegove posljednje posjete o pristupanju Crne Gore SE.


XS
SM
MD
LG