Linkovi

Strateški dokument o procesu proširenja Evropske unije


Evropski komesar za proširenje, Oli Ren će u sredu da objavi - Srbija, kao i Crna Gora ali i ostatak Balkana, imaju iza sebe rezultate, međutim više se očekuje od potencijanih kandidata za evropsko članstvo. Pozivu za članstvo se, preporučuje komesar Ren, treba da nadaju tek kada se dovrše započete reforme i kada Evropljani prebrode krizu "zasićenja proširenjem". Trenutno, naglašava se da je za Srbiju neophodno da što pre nastavi pregovore sa Briselom, čim ispuni traženu punu saradnju sa Hagom. Crnoj Gori predstoji još dug reformski put, gde se posebno očekuju rezultati u borbi sa korupcijom.

Dokumenat koji je dovršen ovih dana u kancelariji komesara za proširenje, Oli Rena, odaje priznanje Srbiji za nedavni miran razlaz sa Crnom Gorom, kao i za stvaranje novog ustava zemlje. Tu se ne završava lista uspeha - na ekonomskom planu je pozdravljena sve veća stabilnost, dobro napreduje privatizacija i privlačenje stranih investicija. Reforme javne uprave su poodmakle i država je u dosadašnjem toku pregovora sa Briselom pokazala ozbiljne kapacitete svojih institucija.

Međutim, značajan posao i niz obaveza još čekaju na ispunjenje - poput pune saradnje sa Haškim sudom, koja je još uvek uslov za nastavak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Konstatuje se da je Srbija, veličinom i značajem jedan od ključnih regionalnih "igrača" sada u ozbiljnom procesu pregovora o budućnosti Kosova- tu se od nje traži konstruktivnost, ali joj se i zamera odsustvo podrške Beograda ativnijem uključenju kosovskih Srba u privremene organe vlasti. Evropski komesar za proširenje konstatuje u izveštaju koji će biti objavljen za dva dana da su reforme vojske započele ali nisu privedene do zadovoljavajućeg nivoa- još uvek postoji otpor u delovima vojne strukture, kao što je pod znakom pitanja civilna kotrola oružanih snaga. Novi ustav otvara prostor na tom polju, prostor koji tek treba da se popuni. Jedno od posebno zabrinjavajućih polja je organizovani kriminal - tu bi, veruje se pomogla veća saradnja nadležnih agencija, saradnja čiji sadašnji nivo ne zadovoljava potpisnika izveštaja koji će biti prezentovan u Briselu.

Kada je o Crnoj Gori reč, konstatuje se da se Podgorica počela baviti ključnim pitanjima reformi- međutim, pravi rezultati tek treba da uslede. Naglašena je tako volja crnogorske vlasti da se bore pritiv korupcije koja je jedan od najkrupnijih problema. Međutim, kako konstatuje evropski komesar, "ukupno institucionalno uređenje stvara prostor za korupciju i limitira efikasnost u sprečavanju korupcije". Krijučarenje je posebno podvučeno- zato se sa zabrinutošću konstatuje da se duž državne granice otvara veliki broj free shopova, što može da pojača krijumčarenje - krijumčarenje drogom je alarmantno jer je reč o zemlji tranzita krijumčarenja, u kojoj se sve više povećava upotreba droga. Podgorici se poručuje da je prilagođavanje evropskim standardima ključ zaključenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a u tom se smislu odaje priznanje napretku u jačanju kapaciteta javne uprave, te usklađivanju zakona i politike sa postojećim evropskim standardima.

Ukupno, izveštaj evropskog komesara konstatuje naredak u reformama Srbije i Crne Gore, napredak koji nije dovoljan za jasnu prognozu sudbine njihovih integracijskih napora. Komesar Ren zato radije govori o "srednjeročnim ili dugoročnim" integracijskim perspektivama, ukazujući da se i sa evropske strane pre novog kruga proširenja, mora završiti dobar deo posla, koji se tiče funkcionisanja i budućnosti evropske asocijacije država i naroda.


XS
SM
MD
LG