Linkovi

Više od 800 miliona ljudi u svetu živi u uslovima neprekidne gladi


U središtu ovogodišnje manifestacije je ulaganje u zemljoradnju u zemljama u razvoju, naročito u takozvane male farme.

Više od 800 miliona ljudi u svetu živi u uslovima neprekidne gladi. Od njih svakodnevno umre 25 hiljada, većinom od ekstremne pothranjenosti. Šefovi država su pre dvadeset godina, na svetskom Samitu hrane, obećali da će učiniti sve da se globalna glad do 2015. prepolovi. Joahim von Braun, direktor rivatnog Instituta za istraživanje prehrambene politike u Vašingtonu, smatra da je to još moguće.

«Kina, Indija, Brazil, preduzeli su važne nove korake za smanjenje gladi i pothranjenosti. Problem je u manjim zemljama i u najvećem delu Subsaharske Afrike. Ali smanjenje gladi za polovinu do 2015. može da se postigne», kaže Von Braun.

Žene i deca su često najteže pogođeni. Teška prehrambena kriza u Africi 2005. i početkom ove godine, izgleda da se smanjuje u mnogim delovima tog kontinenta. Ipak, procenjuje se da 200 miliona ljudi i dalje gladuje. Teška suša je uništila žetvu na Jugu Afrike, u delovima Istočne Afrike je zbog suše došlo do pomora stoke, a u Zapadnoj Africi – nedovoljne padavine su isušile pašnjake. U zapadnoafričkoj državi Niger, Abudu Karimu Ađibade, službenik UNICEF-a – Dečjeg fonda Ujedinjenih nacija, ukazuje da pomoć gladnima često previše kasni.

«Svaki put kada čekamo, mnogo ljudi pređe u status ekstremno pothranjenih. Svaki put kada to možemo da sprečimo, da investiramo u ranoj fazi, sigurni smo da spasavamo život hiljada i hiljada dece», kaže Ađibade.

Na takozvane male farmere otpada više od tri četvrtine zemljoradnje u nerazvijenom svetu. U Africi, to su većinom žene koje obrađuju male placeve. Von Braun kaže da bi tim ženama moglo da se pomogne malim kreditima i organizovanjem zadruga preko kojih bi mogle da prodaju svoje proizvode.

Takođe kaže da bi siromašne porodice od eventualne zarade mogle da povećaju žetvu - kupovanjem opreme, đubriva i kvalitetnijeg semena, a mogle bi u odgovarajućoj meri i da ishrane svoje članove. Joahim von Braun kaže da u Južnoj Africi, zbog većeg broja stanovnika, ima dvostruko više pothranjene dece nego u Subsaharskoj Africi. Međutim, uzroci su drugačiji, budući da se glad na jugu kontinenta ne događa tako često.

Premda se zemljoradnja poboljšala, to se ne može reći i za položaj žena. S obzirom da je običaj da u domaćinstvu prvo jedu muškarci, pothranjenost žena i dece se povećala. Von Braun ističe da ulaganje u obrazovanje i zdravstvenu negu žena, može da smanji pothranjenost i žena i dece.

«To je povezano sa zdravljem, obrazovanjem majki i diskriminacijom žena, mnogo više u Aziji nego u Subsaharskoj Africi, gde su problemi nedostatak i nedostupnost hrane i loša ekološka situacija, neplodna zemlja. Zbog toga treba da imamo sasvim različit pristup pothranjenosti i problemu gladi u Južnoj Aziji i Subsaharskoj Africi», kaže Von Braun, koji veruje da ulaganjem u zemljoradnju, zajedno sa boljim obrazovanjem, zdravljem i infrastrukturom, pothranjenost može da se preokrene i omogući siromašnim zemljama da se same hrane.


XS
SM
MD
LG