Linkovi

49 % nemačkih firmi privrednu situaciju u Srbiji ocenilo kao zadovoljavajuću


Centralna, istočna i jugoistočna Evropa za nemačka preduzeća spadaju u najznačajnija i tržišta koja najviše rastu.

U zemljama ovog dela Evrope aktivno je 10.000 nemačkih preduzeća odnosno preduzeća sa nemačkim udelom u vlasništvu koja su do investirala više od 50 milijardi evra. Nemačke spoljnotrgovinske komore i predstavništva nemačke privrede u ovim zemljama sada su prvi put sprovele anketu među preduzećima sa ciljem da dobiju precizniju sliku investicione klime.

Anketa je sprovedena u Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Sloveniji, baltičkim državama, Rusiji, Ukrajini, Rumuniji i Bugarskoj, a obuhvatila je i Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Makedoniju.

Srbija je dobila slabu ocenu u rubrici u kojoj su nemačka preduzeća ocenjivala kvalitet investicionog prostora. Na skali od jedan do šest Srbija je dobila ocenu 4,14, ispod Rusije i Rumunije, dok su najbolje prošle baltičke države, Češka i Slovačka.

Međutim, 49 odsto nemačkih firmi je privrednu situaciju u Srbiji ocenilo kao zadovoljavajuću i 15 odsto kao dobru, dok 36 odsto smatra da je privredna situacija u Srbiji loša. Skoro istovetne ocene dobila je i Hrvatska, dok 76, odnosno 77 odsto nemačkih privrednika smatra da je ekonomsko stanje u Bosni i Hercegovini, odnosno u Makedoniji loše. Kao dobro ocenjuje ga samo dva odsto nemačkih privrednika u Bosni i nijedan u Makedoniji.

U analizi ankete je izdvojen poseban deo o Srbiji gde se kaže da nemačka preduzeća uglavnom pozitivno i sa obazrivim optimizmom sagledavaju svoje poslovno okruženje. CCak 70 odsto firmi smatra da će se u narednoj godini situacija popraviti, a skoro tri četvrtine preduzeća navelo je da im je obrt u Srbiji porastao. U Srbiji su prisutni i veliki koncerni poput Siemensa, Metroa ili Henkela, ali najveći deo nemačkog privrednog
angažmana, kao i u čitavom regionu, otpada na mala i srednja preduzeća.

Doduše skoro 15 odsto nemačkih preduzeća u Srbiji navodi da bi, ako bi počinjeli opet, investirali radije u Kini ili u nekoj od novih članica EU. U delu o Srbiji se ukazuje da je ona po oceni većine anketiranih firmi prošla bolje nego Bugarska, a da ne mora da se stidi ni poređenja sa Rusijom ili Rumunijom. Najbolje ocene Srbija je od nemačkih firmi dobila kada je reč o poreskim olakšicama za strana preduzeća i o raspoloživosti i kvalifikovanosti radne snage. U sredini tabele je kada je reč o produktivnosti, delotvornosti uprave i pravnoj sigurnosti. Pri dnu tabele Srbija se našla kada je reč o političkoj stabilnosti, gde slede Makedonija, Bosna i Poljska, kao i o suzbijanju korupcije. Tu su od Srbije gore ocene dobile samo Bugarska i Makedonija, Bosna je zaslužila istu ocenu, četiri, a Hrvatska 3,8.

U analizi rezultata ankete se ističe upravo da suzbijanje kriminala i korupcije ostaje posebno problematično u svim ovim zemljama. Kao primer kako se sa ovim problemom treba boriti anketirane firme su, visokim ocenama, izdvojile Estoniju i Sloveniju.


XS
SM
MD
LG