Linkovi

Izgledi mirovne misije Ujedinjenih nacija u Libanu


Neki analitičari izražavaju sumnju da će medjunarodne mirovne snage uspeti u svojoj misiji u Libanu.

General-pukovnik američke armije u penziji, Daniel Kristman, koji je učestvovao u diplomatskim i mirovnim misijama na Bliskom istoku i na Balkanu, smatra da nijedna mirovna operacija u Libanu ne može da uspe na duži rok zato što se ne nazire političko rešenje konflikta izmedju Izraela i Hezbolaha.

«Plašim se da će ova misija biti osudjena na neuspeh Po mom mišljenju, ima političkih problema koji tek treba da budu rešeni.»

Očekuje se da će prošireni mirovni kontingent UN u Libanu sačinjavati uglavnom jedinice evropskih zemalja mada se i neke od njih ustežu da upute svoje trupe sve dok pravila za njihove delovanje ne budu jasna. General Kristman napominje da su armije mnogih zemalja prenapregnute angažovanjem u operacijama širom sveta.

«UN sada imaju 17 misija u kojima je angažovano 85 hiljada vojnika. Ako tome dodate još i Istočni Timor i Darfur, broj bi mogao da predje i 100 hiljada vojnika, a zemlje jednostavno ne raspolažu takvim resursima.»

U rezoluciji UN 1701 kojom je okončan sukob u južnom Libanu insistira se da libanska vlada treba da preuzme kontrolu nad celom zemljom i da razoruža Hezbolah. Emil El-Hokajem, libanski analitičar koji trenutno radi u Centru «Henri Stimson» u Vašingtonu, kaže da libanska vlada trenutno nije u stanju da oduzme oružje Hezbolahu.

«Ono što libanska vlada može da učini u ovom trenutku je da obuzda i ograniči Hezbolah. Ali, ona trenutno, i na duži rok, ne raspolože političkim i vojnim sposobnostima da bi mogla da razoruža Hezbolah. To jednostavno za sada nije realistična opcija za vladu. Prema toma, otvoreno govoreći, sada se radi više o tome da se oružje kontroliše nego da se ukloni. Pitanje je da li Izrael može to da prihvati.»

Šef programa za vojne i bezbednosne studije u vašingtonskom Institutu za Bliski istok, Majkl Ajzenstat, ističe da će ključna komponenta mirovnih snaga biti inženjerci i drugo vojno osoblje koje je u stanju da brzo pruži pomoć u obnovi ratom razorenog Libana.

«Iz našeg iskustva u Iraku, Avganistanu i drugde naučili smo da postoji jedan 'zlatni trenutak'. Ako razmestite snage blagovremeno, i odmah započnete sa operacijom obnove, imate mnogo bolje izglede za uspeh nego ako to odložite.»

Ajzenstat predvidja da će u neposrednoj budućnosti i Izrael i Hezbolah izbegavati ozbiljnija kršenja primirja i da će mirovne snage UN, zajedno sa jedinicama libanske armije, biti u stanju da održe mir, ali upozorava da je nedavni sukob ostavio mnoga pitanja nerešenim i da bi u budućnosti moglo da dodje do novih konflikata u južnom Libanu.

XS
SM
MD
LG