Linkovi

Svjetska banka: U Srbiji i Crnoj Gori se povećao broj firmi koje plaćaju mito


U svom najnovijem izvještaju, kojim je obuhvaćeno 26 bivših socijalističkih zemalja, Turska i pet država Zapadne Evrope, Svjetska Banka zaključuje da je korupcija u posmatranim državam u padu, ali da su neophodne dalje reforme kako bi se taj pozitivan treb nastavio. Svake tri godine, počev od 1999. Svjetska banka u izvještaju pod nazivom "Antikorupcija u tranziciji - Ko uspijeva…i zašto?" posmatra detaljne podatke, prikupljene u anketi poslovnog ambijenta i učinka od oko 20.000 preduzeća. U svom trećem po redu izvještaju, generalno se zaključuje da je napredak na smanjenju korupcije nesporan, ali da je ta pošast savremenog društva u Istočnoj Evropi i bivšem Sovjetskom Savezu i dalje veća nego u zemljama Zapadne Evrope.

Šeril Grej, koautor izvještaja i jedan od direktora Svjetske banke za region Evrope i Centralne Azije kaže da rezultati nisu sasvim očekivani:

Riječ je o malom iznenađenju jer mnogi ljudi vjeruju da se protiv korupcije ne može boriti, da će je uvijek biti i da će uvijek biti u porastu.

Sveobuhvatna institucionalna reforma, pojednostavljenje poreskih i carinskih propisa doprinijele su poboljšanju ukupne slike prisustva korupcije u tranzicionim državama. Korupcija je i dalje vrlo prisutna u sudstvu, jer se je trend antikorupcijske inicijative u pravosuđu skoro zaživio.

Anketirane firme ukazuju kako su Albanija i Kirgistan, kao i u prošlom izvještaju 2002. zemlje sa najgorim indikatorima korupcije. Neki od parametara pogoršali su se u Azerbejdžanu, Rusiji i Srbiji i Crnoj Gori, gdje oko polovine preduzeća korupciju vidi kao problem. Na jugoistoku Evrope broj firmi koje plaćaju mito – povećao se od 2002. do 2005. u Albaniji i Srbiji i Crnoj Gori.

Prema objavljenim podacima oko četvrtine preduzeća koja posluju u Srbiji i Crnoj Gori kažu da je podmićivanje učestalo. Međutim, i pored toga, procenat godišnjeg prihoda koji kompanije daju kao mito, takozvani “bribe tax” smanjio se i u Albaniji i Srbiji i Crnoj Gori. U te – u vrijeme na koje se odnosi izvještaj – dvije države, Bosni i Hercegovini i Makedoniji prijavljena je i najveća percepcija podmićivanja u toku zakonodavnog procesa, za razliku od država kandidata za prijem u Evropsku uniju, Bugarske i Rumunije.

Proces priključenja Evropskoj uniji, vrlo je snažan katalizator anti-koruupcijskih inicijativa, koje i sam Brisel snažno podržava, kaže Šeril Grej:

"EU ima vrlo pozitivnu ulogu u regionu. Zemlje Evropske unije mnogo rade na reduciranju korupcije, jačanju institucija, kredibilnih i poštenih vlasti, dobrog pravosuđa i carinskih službi."

Kao jedan od ključnih faktora u borbi protiv korupcije, u istraživanju svjetske banke navodi se i odlučna i sposobna uprava, odnosno lideri koji beskompromisno sprovode neophodne institucionalne reforme.

XS
SM
MD
LG