Linkovi

Novi senzori čuvaće američku visokonaponsku mrežu


Visokonaponska mreža je energetski krvotok svake zemlje. Sve elektrane i sve trafostanice povezane su dalekovodima koji najvećim delom prolaze preko slabo naseljenih, a često i teško pristupačnih područja.

Kada u neki od stubova udari grom ili se dogodi neka druga havarija, dolazi do raspada sistema, sa manjim i većim posledicama. Ponekad je moguće preusmeriti snabdevanje strujom na druge dalekovode, ali za to je potrebno vreme. Grupa istraživača na Univerzitetu države Ajova, razvija senzorske kutije koji bi mogli da se postavljaju na stubove dalekovoda i bežičnim putem šalju podatke o svemu što se dogadja u blizini, uključujući promenu vremena. Na osnovu tih podataka, kontrolni sistem u dispečerskom centru mogao bi da blagovremeno preusmerava snabdevanje strujom preko drugih dalekovoda. Najinteresantnija komponenta novog uredjaja je svakako video kamera koja snima okolinu veoma sporo, otprilike 5 do 10 sličica u sekundi, za razliku od normalne brzine od 30 sličica u sekundi. Medjutim, specijalni softver registruje nagle promene, kao što je pad nekog drveta ili iznenadna promena vremena, i odmah šalje signal upozorenja. Za 254 hiljada kilometara visokonaponskih vodova u Sjedinjenim Državama ovakve senzorske kutije mogle bi da budu od ključne važnosti za zaštitu od terorističkih napada. Testiranje ovih uredjaja očekuje se početkom iduće godine.

XS
SM
MD
LG