Linkovi

UN upozoravaju da je apsolutna zabrana torture oslabila


UN su, povodom obeležavanja Medjunarodnog dana podrške žrtvama torture, objavile publikaciju pod nazivom «Obnoviti živote», u kojoj su izneta iskustva žrtava torture i onih koji im pomažu u rehabilitaciji.

142 zemlje ratifikovale su Medjunarodnu konvenciju protiv torture. Ipak, UN procenjuju da 75 odsto zemaljau svetu i dalje sistematski koristi torturu. Svetska organizacija upozorava da su posledice torture često doživotne i da je rehabilitacija žrtava od suštinskog značaja. Hose Kiroga, lekar poreklom iz Čilea, je koosnivač Programa za žrtve torture, sa sedištem u Los Andjelesu.

Program je osnovan 1980. godine i najstarija je organizacije te vrste u SAD. Kiroga navodi da žrtve torture doživotno pate od post-traumatskih simptoma, ali da ipak mogu da nauče da vode normalan život. On dodaje da je 70 odsto žrtava torture koji dobijaju pomoć u rehabilitacionim centrima u SAD iz Afrike i da, generalno, ljudi koji traže pomoć u takvim centrima razvijenim zemljama dolaze većinom iz zemalja u razvoju. Opcioni protokol uz Konvenciju protiv torture stupio je na snagu pre nekoliko dana.

UN ocenjuju da taj dokument predstavlja prekretnicu u borbi protiv torture pošto sadrži mehanizme zaštite koji bi mogli da spreče upotrebu torture. Primera radi, države potpisnice Protokola obavezuju se da dozvole pristup svojim zatvorima i pritvornim centrima. Protokol je, medjutim, obavezujući samo za 20 zemalja koje su ga ratifikovale. Ipak, Visoki komesar UN za ljudska prava, Luiz Arbur, kaže da on može biti iskorišćen u cilju sprečavanja država da ne šalju zatvorenike u druge zemlje, u kojima bi mogli da budu podvrgnuti torturi.

«Kao što znate postoji obaveza da se zatvorenici ne šalju u zemlje u kojima postoji visoki rizik korišćenja torture.»

Ona dodaje da je Protokol korak u ispravnom smeru.

«Čini mi se da je, kada se radi o proceni opasnosti od torture, ratifikacija Opcionog protokola veoma pozitivan faktor.»

Obeležavanje dana podrške žrtvama torture poklapa se i sa 25-ogodišnjicom Dobrovoljnog fonda za žrtve torture UN, koji je pomogao mnogim centrima za rehabilitaciju žrtava. Mnoge od njihovih priča saržane su u publikaciji – «Obnoviti živote».

XS
SM
MD
LG