Linkovi

Kompjuterski čipovi sa recikliranim oscilacijama


Osnovna komponenta poluprovodničkih mikroprocesora je oscilator, koji generiše električne impulse kako bi svi elementi obavljali operacije u taktu.

Frekvencija tog oscilatora uzima se kao mera brzine kompjutera, pa današnji vlasnici pominju gigaherce kada hoće da se hvale. U suštini, ta cifra označava koliko operacija procesor obavlja u jedinici vremena. Jedan od problema u konstruisanju čipova predstavlja električna struja koju u obliku impulsa šalje oscilator u razne komponente. U nekim čipovima na tu struju otpada čak 50 odsto potrošnje energije, što je jedan od razloga zbog kojih su neki proizvodjači prestali da povećavaju frekvenciju oscilatora, jer bi se povećanje direktno odrazilo na grejanje komponenti i, naravno, potrošnju baterija u prenosnim uredjajima. Mala kalifornijska kompanija Multigig tvrdi da je pronašla način kako da se ta potrošnja smanji uz pomoć, takozvanog ”kružnog talasa.“ Uprošćeno rečeno, signali iz oscilatora se recikliraju u komponentama procesora i vraćaju na početak, dok druge komponente nadoknadjuju užasno kratka ili primetna zakašnjenja u pristizanju signala. Važna osobina ovog sistema je i to da se automatski sinhronizuje sa drugim oscilatorima ”kružnog talasa,“ što znači da čitava mreža procesora može da radi u taktu, jer ”kružni talas“ postaje istovremeno i izvor impulsa i metod njihove distribucije. Ako bude usvojen, ovaj sistem mogao bi da otvori vrata bržim kompjuterima uz istovremeno smanjenje grejanja i potrošnje struje.

XS
SM
MD
LG