Linkovi

Crnogorska Vlada usvojila Deklaraciju o odnosima sa Srbijom


Crnogorska Vlada usvojila je danas Deklaraciju o odnosima sa Srbijom nakon sticanja nezavisnosti u kojoj garantuje građanima Srbije sva postojeća ljudska i građanska prava i slobode koje ostvaruju i građani Crne Gore, osim izbornog prava.

"Crna Gora je spremna da i poslije sticanja nezavisnosti sa Srbijom razvija i unaprjeđuje političku, ekonomsku, bezbjednosnu, obrazovnu, naučnu, kulturnu, sportsku i diplomatsko-konzularnu, kao i saradnju u procesu evropskih i evroatlantskih integracija i svim drugim olastima od zajedničkog interesa", kaže se u Deklaraciji.

Saglasno međunarodnim obavezama u procesu uključivanja u evropske integracije, Crna Gora je opredijeljena za otvorene granice sa Srbijom u cilju nesmetanog kretanja ljudi i protoka roba, usluga, kapitala i informacija.

Građanima i pravnim licima iz Srbije garantuje se pravo na svojinu na teritoriji Crne Gore, jednako kao i građanima i pravnim licima iz Crne Gore.

"Studentima iz Srbije, koji studiraju u Crnoj Gori, obezbijediće se nastavak školovanja pod postojećim uslovima. Osiguranicima iz Srbije biće obezbijeđeno pravo na zdravstvenu zaštitu u Crnoj Gori kao i do sada", stoji u Deklaraciji.

Navodi se da će se pod postojećim uslovima obezbijediti isplata penzija osiguranicima iz Srbije koji ostvaruju ta prava u Crnoj Gori, kao i korišćenje prava iz boračko-invalidske zaštite.

"Crna Gora će omogućiti gradjanima Srbije koji namjeravaju da žive u Crnoj Gori pravo na izbor crnogorskog ili dvojnog državljanstva, u skladu sa zakonom", kaže se u Vladinom dokumentu.

Iskazujući dobre namjere, Vlada Crne Gore je potvrdila spremnost da sa Vladom Srbije zaključi odgovarajuće bilateralne sporazume o recipročnom važenju ovih principa.

XS
SM
MD
LG