Linkovi

SCG i privremena samouprava na Kosovu uglavnom poštovale ljudska prava


U svom redovnom izveštaju o stanju ljudskih prava u svetu tokom prošle godine američki Državni sekretarijat kaže da su vlasti Srbije i Crne Gore i privremene samouprave na Kosovu uglavnom poštovale ljudska prava svojih gradjana i pokretala postupke u slučajevima kršenja tih prava. Ali u izveštaju se kaže da u mnogim oblastima problemi još postoje.

Nastojanje vlade Srbije na suzbijanju kršenja ljudskih prava donela su primetna poboljšanja, kaže se u izveštaju Stejt departmenta. Vlada je u značajnoj meri saradjivala sa Medjunarodnim sudom u Hagu u izručivanju osoba osumnjičenih za ratne zločine, potencijalnih svedoka i dokumenata. Takodje je pokazala da je u stanju da pokreće efikasne sudske postupke protiv krupnih kriminalaca. Više se vodilo računa o kršenjima ljudskih prava pripadnika manjina, a uveden je i program za zaštitu svedoka u procesima protiv trgovaca ljudima. Medjutim, američki Državni sekretarijat navodi i brojne slučajeve kršenja ljudskih prava. Na primer, pripadnici snaga bezbednosti ubili su dva lica - jednog 16-godišnjeg Albanca i jednog mladića u Kikindi. Politički motivisanih nestanaka nije bilo, ali još nije rešena sudbina 2494 lica nestalih u ranijim konfliktima. Policajci su u nekim slučajevima tukli uhapšene. Korupcija u pravosudju još predstavlja problem, kaže se u izveštaju Državnog sekretarijata. Sudovi su i dalje veoma neefikasni imnoga sudjenja se otežu godinama, ali političkih zatvorenika nije bilo. Iako zakon predvidja slobodu govora i štampe, bilo je izveštaja o kršenjima tih prava i merama odmazde prema osobama koje su kritikovale vladu. Takodje, kaže Stejt department, mnogim novinarima nedostaje profesionalizam u navodjenju izvora i tačnom informisanju. Sloboda okupljanja uglavnom je poštovana, kao i sloboda veroispovesti, iako je vlada Srbije uvela diskriminatorni porez na vlasništvo. Medjutim trgovina ljudima i dalje predstavlja problem.

U Crnoj Gori vlada je takodje uglavnom poštovala ljudska prava, ali je i tu bilo problema. Policija je u nekim slučajevima tukla osumnjičene. Zatvori su prenatrpani i nehigijenski. Stejt department ističe da u Crnoj Gori ima korupcije i da kriminalci imaju kontakt sa pripadnicima službi za sprovodjenje zakona. Takodje se navodi da je bilo pritisaka vlasti na medije, kao i slučajeva trgovine ljudima.

U odeljku o Kosovu kaže se da su mnoga ljudska prava i dalje problematična, naročito za pripadnike manjina, i da je bilo izveštaja o politički i etnički motivisanim ubistvima, neadekvatnim sudjenjima, korupciji u vladi i mešanju u rad sudstva. Povratak izbeglica i ograničavanje kretanja pripadnicima manjina još su rasprostranjeni, kao i trgovina ženama i njihova seksualna eksploatacija. Stejt department takodje kaže da je pravosudje na Kosovu u nekim slučajevima bilo pristrasno i podložno spoljnim pritiscima, posebno u sporovima izmedju pripadnika različitih etničkih zajednica.

Američki Kongres obavezao je Državni sekretarijat da svake godine objavljuje detaljan izveštaj o stanju ljudskih prava u 196 zemalja.

XS
SM
MD
LG