Linkovi

Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava


Predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Jan Elijason, izrazio je nadu da će novi Savet za ljudska prava biti uspostavljen do idućeg septembra.

Predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Jan Elijason, rekao je da do kraja godine treba da se okončaju pregovori o obliku novog Saveta za ljudska prava, da bi on do septembra počeo da funkcioniše, dodavši da složen i težak rad. Elijason je priznao da su se zemlje-članice saglasile sa neznatnim brojem predloga, osim nekih osnovnih principa podržavanja ljudskih prava i načinu delovanja.

”Rekao bih da je postignuta saglasnost da novi savet mora češće da se sastaje i da bi trebalo da bude spreman da se okupi u vanrednim situacijama.”

U sadašnjoj Komisiji za ljudska prava su predstavnici 53 države-članice. Ona je kritikovana zbog toga što su u njoj i predstavnici država koje su poznate kao najteži prekršioci ljudskih prava - Zimbabve, Kuba i Libija - koje su umanjile ugled Komisije i dovele u pitanje mogućnost poboljšanja ljudskih prava u svetu. Elijason je istakao da mora da se postigne saglasnost o veličini, sastavu i članstvu novog Saveta za ljudska prava, dodavši da neke države traže da Savet ima najviše 30 članova, dok se druge zalažu za proširenje na 80. Elijason je rekao da su pregovarači podeljeni u pogledu toga da li bi članstvo trebalo da se zasniva na geografskoj podeli ili učešću država u unapređenju i zaštiti ljudskih prava.

”Nadam se da se u ovom slučaju neće tražiti najniži zajednički sadržatelj, već saglasnost o kvalitetu, koji bi ispunio odredbe univerzalne deklaracije i povelje Ujedinjenih nacija. Države-članice bi takođe trebalo da preuzmu odgovornost, jer ljudskim pravima i pravima pojedinaca moramo da damo prioritet.”

XS
SM
MD
LG