Linkovi

Ekonomisti iznenadjeni visokom stopom nezaposlenosti u ekonomijama zemlja u tranizciji


U izveštaju pod naslovom ”Povećanje mogućnosti otvaranja novih radnih mesta u istočnoj Evropi i bivšem Sovjetskom Savezu,“ konstatuje se da bez unapredjenja ekonomije, neće biti moguće značajno smanjenje siromaštva u tom regionu.

U izveštaju se navodi da je nezaposlenost u ekonomijma u tranziciji znatno veća od sadašnjeg preovladjujućeg nivoa u zapadnoj Evropi. Stopa nezaposlenosti kreće se od 35 odsto, u Makedoniji, do skoro 20 odsto u brzorastućim privredama Poljske i Slovačke. Jedan od autora tog izveštaja, Stefano Skarpeta, izjavio je da je porast broja radnih mesta ograničen zato što su brojna preduzeća u komunizmu zapošljavala daleko veći broj radnika od potrebnog.

“Firme koje su preživele probu tržišne ekonomije, nakon prelaska sa centralno planirane privrede unapredile su svoju efikasnost bez otvaranja novih radnih mesta, i bez investicija u novu tehnologiju. To su postigle smanjenjem broja zaposlenih, odnosno oslobadjanjem od viška radne snage karakterističnog za doba planske privrede.“

Bankarski ekonomisti kažu da su skoro sva nova radna mesta koja su stvorena od pada komunizma rezultat ekspanzije male privrede i priliva stranih investicija. Drugi autor izveštaja, Arpun Banerđi, rekao je da preterane regulativne mere takodje ograničavaju mogućnosti stvaranja novih radnih mesta. On je kao primer naveo Hvratsku, gde su potrebne tri godine da bi se registrovala imovina, u poredjenju sa samo tri meseca u SAD.

“To je simptomatično za neke probleme sa kojima se suočavaju, kao što je stvaranje uslova za lakše otvaranje i rad novih firmi, koje onda imaju podsticaj da prave planove, da se šire i stvaraju nova radna mesta.”

U izveštaju se naglašava da su one ekonomije koje su privukle najviše stranih investicija postigle najbolje rezultate u otvaranju novih radnih mesta.

XS
SM
MD
LG