Linkovi

U Evropskoj svemirskoj agenciji počelo odbrojavanje pred poletanje misije «Venera Ekspres»


Naučnici planiraju da dobiju podatke o globalnoj dinamici i hemijskom sastavu atmosfere, kao i o načinu na koji zemljina «sestra» - Venera skladišti i oslobađa energiju.

Prve sonde koje su posetile Veneru, tokom 1960-tih, potvrdile su da misteriozna planeta ima jako gustu atmosferu, sa uraganskim vetrovima i debelim oblacima, kojiokružuju to pakleno vruće nebesko telo.

«To je na neki način strašna planeta i postavlja puno problema i mnogo čudnih stvari treba rešiti – poput brze atmosferske rotacije, efekta staklene bašte, i sličnih. Zato je jako važno da uporedimo atmosfere Marsa, Venere i Zemlje, kako bi što više naučili.»

Naučnike posebno interesuje atmosfera Venere.

«Jedno od najinteresantnijih pitanja je - zašto gornji deo atmosfere za samo 96 sati završi rotaciju, dok se sama planeta okreće jako sporo – potrebna su joj čak 243 zemaljska dana da se okrene oko svoje ose.»

Iz tih razloga letilica «Venera Ekspres» opremljena je sa čak 7 najmodernijih instrumenata. Jedan od njih – PFS, odnsosno planetarni Furijeov spektrometar treba da ispita potpuno nepoznate slojeve atmosfere blizu površine planete. Drugi uerđaj – VIRTIS, treba da ispita hemijski sastav atmosfere i da pruži informacije o samoj površini. Naučnici se nadaju da će im ti podaci omogućiti da razumeju zašto se Zemljina «sestra» razvila toliko drugačije. Da li je glavni razlog efekat staklene bašte, koji bi mogao da se dogodi i ovde?

«Sam efekat staklene bašte, usled prisustva ugljen-dioksida, nije dovoljan kako bi se objasnila tako visoka temperatura koja vlada na površini. Možda ima nekih drugih elemenata, poput vode koje ima na Veneri, ali ne znamo koliko je ima u atmosferi. Novi podaci trebali bi da objasne zašto je efekat staklene bašte toliko jak.»

Naučnici se nadaju da će im odgovori na pitanja u vezi sa Venerom, pomoći da pronađu odgovore na probleme na Zemlji.

XS
SM
MD
LG