Linkovi

Luelin King: Rat u Iraku ujedinio i radikalizovao muslimane


“Rat u Iraku je ujedinio i radikalizovao muslimane širom sveta” kaže u razgovoru sa kolegom Brankom Mikašinovićem - Luelin King, urednik i izdavač biltena “Bela kuća” i domaćin televizijskog programa “Hronika Bele kuće”. King, inače spada u kritičare politike predsednika Buša u Iraku i smatra da rat u toj zemlji predstavlja veliki neuspeh.

"Taj rat je radikalizovao muslimane širom sveta, kao neku treću, nadnacionalnu, političko-versku silu, uključujući muslimane u Evropi i na Balkanu. Reč je o pokretu novog, neimenovanog entiteta, ljudi koje objedinjuje vera i politički program. Medju te ljude ubrajam i emigrante, koji se nisu integrisali u, recimo, društva evropskih zemalja, što im daje još jedan razlog za odvojenost, ogorčenje i agresivnost."

GLAS AMERIKE: Kako se oblikuje medjunarodna strategija u borbi protiv terorizma u svetlu unutrašnjih problema nekih evropskih zemalja sa muslimanskom populacijom?

KING: Svaka zemlja ima svoje specifične teškoče. Britanija je najizloženija opasnosti od terorizma zbog svoje podrške SAD u ratu protiv Iraka i samog učešća u njemu. Čeličenje muslimanskog identiteta širom sveta veoma je otežalo situaciju u evropskim zemljama. Strategija borbe protiv terorizma se razlikuje od zemlje do zemlje. Britanija i SAD zagovaraju tezu da ćemo “teroriste pronaći ma gde da su i uništiti ih”, dok Evropa, posebno Francuska i Nemačka, ispituju način suživota sa muslimanskim zajednicama radi njihove integracije u društvo zemalje domaćina. Uzmite primer Holandije, jedne od najtolerantnijih evropskih zemalja, u kojoj nije došlo do asimilacije muslimanskih doseljenika, uprkos dobro poznatom liberalno-levičarskom stavu u toj zemlji i uopšte širom Evrope, da će ih novodošli emigranti obogatiti svojom raznolikošču i doprinosom do čega, nažalost, nije došlo jer su se oni zadržali u svojim četvrtima sa svojom kulturom i običajima, a da pri tome nisu dali ništa značajnije svojoj zemlji domaćinu, što je svakako iznenadjujuće. Obično zemlje domaćini imaju neke koristi od doseljenika. U SAD ukazujemo na razne uspešno integrisane etničke grupe, dok u Evropi, sem dva izuzetka -- asimilacije vijetnamskih doseljenika u Francuskoj i Indijaca, hinduskog poreka, koji su se veoma brzo i uspešno integrisali u britansko društvo, drugi doseljenici žive u svojim getoima, kao rezultat uglavnom svoje želje da budu odvojeni. To je, za uzvrat, učinilo nezadovoljnim i same imigrante i zemlje domaćine, jer ti ljudi predstavljaju žarista nezadovoljstva i terorističkih aktivnosti.

GLAS AMERIKE: Kako biste procenili saradnju SAD i Evrope na planu borbe protiv terorizma?

KING: Imate obimnu saradnju obaveštajnih i bezbednosnih službi SAD i evropskih zemalja, ali manju saradnju na političkom nivou. Na primer, Nemačka svesrdno saradjuje na bezbednosnom nivou, ali ima veliku tenziju sa Vašingtonom na političkom nivou, što je tipično za najveći deo Evrope, uključujući Tursku, pa i neke balkanske zemlje. Dakle, profesionalne službe saradjuju sasvim dobro, dok se ne udje u sferu politike, kada se uzima u obizr stav evropske populacije prema ratu u Iraku, koji je pretežno negativan, uključujući i britansku javnost. Prema tome, govorimo o kooperaciji na nižim i konfliktu na visokom nivou. Medjutim, u današnjem modernom svetu imate brojne nivoe saradnje i razmene, izmedju samih vlada, u domenu trgovine, turizma, bezbednosti i drugog, uz istovremeno postojanje stepena netrpeljivosti, pa i neprijateljstva.

XS
SM
MD
LG