Linkovi

Džekobi: IRD usresređena na na ekonomski razvoj Srbije i Crne Gore


“Naša kompanija je angažovana u Srbiji i Crnoj Gori već više od šest godina. Programi koje sprovodimo u delo finansiraju “Američka agencija za međunarodni razvoj”, ili USAID, i razni drugi izvori. Američka pomoć u periodu posle Miloševića je znatna. Naši programi su usredsređeni na aktivnosti na nivou lokalnih zajednica da bi se te zajednice i građani mobilisali za rešavanje lokalnih problema. Prve dve-tri godine našeg delovanja, programi su bili usredsređeni na obnovu infrastrukturnih elemenata, kao što su škole, vodovodi, kanalizacije i slični objekti. Medjutim, prošle godine je došlo do velikih promena. U središtu naših aktivnosti je sada ekonomski razvoj - mada i dalje kroz lokalne strukture - ali se više ne usredsređemo na obnovu infrastrukture, nego na stvaranje novih radnih mesta i revitalizaciju ekonomije. Dakle, naš novi četvorogodišnji program je fokusiran na ekonomski razvoj.”, kaže direktor za ekonomsku politiku vašingtonske nevladine organizacije “Međunarodna pomoć i razvoj” Robert Džakobi.

GLAS AMERIKE: Za koje sadašnje probleme u Srbiji i Crnoj Gori je vaša kompanija odobrila sredstva?

DŽAKOBI: “Od početka našeg angažmana na programima koje je finansirala Američka agencija za medjunarodni razvoj od 2001. godine, radili smo na raznim programima u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, malom privredom i opštinskim strukturama. Projekti koje finansiramo nisu skupi i kreću se od 1000 do 100.000, maksimalno 250.000 dolara - od, recimo, kupovine ambulantnog vozila do obnove mosta, malog biznisa, nekog lokalnog preduzeća i tome slično. Projekte koje pomažemo identifikuju lokalne zajednice, sa kojima sarađujemo. Važan aspekt našeg posla je to što zahtevamo da same zajednice daju svoj doprinos. Tokom protekle tri godine naša kompanija je usmerila više od 22 miliona dolara za projekte u Srbiji i Crnoj Gori, od čega je 25 odsto došlo iz samih lokalnih zajednica. U sadašnjoj fazi, naši brojni programi su orijentisani na manje i srednje kompanije - da bi im se pomoglo da dobiju zajmove, opremu i materijal, da bi unapredile proizvodnju i stvorile nova radna mesta i povećale prihode zaposlenih.”

GLAS AMERIKE: Koje nove inicijative vaša kompanija preduzima u Srbiji i Crnoj Gori?

DŽAKOBI: “Sa novim usredsređenjem američke administracije na ekonomski razvoj Srbije i samih vlasti u toj zemlji, naša kompanija je učinila dve stvari: usredredila se na planiranje lokalnog ekonomskog ravoja, takozvano LED planiranje, u kojem se angažuju i privatni i javni sektor, mala privreda i lokalne nevladine organizacije, koji sarađuju na formulisanju raznih planova za razvoj opštine, kao što su podsticanje domaćih i stranih investicija, primena standarda u proizvodnji kvalitetne robe i slično. Takođe nastojimo da povećamo konkurentnost kompanija sa kojima sarađujemo. Drugi važan elemenat je naša upravo uspostavljenja saradnja sa srpskom dijasporom u Americi. Nedavno smo vodili razgovore sa vodećim predstvanicima srpskog poslovnog sektora ovde u SAD radi razmatranja projekata u Srbiji za koje bi dijaspora bila zainteresovana. Razmatrali smo pitanje stranih investicija i njihove zaštite, kao i identifikovanje mogućih produktivnih poslovnih poduhvata. Ustvari, Kongres srpskog jedinstva će u novembru održati svoju redovnu godišnju konferenciju, koja će biti posvećena poslovnoj saradnji dijaspore i matice. Naša kompanija će verovatno dovesti na tu konferenciju 7 ili 8 predstavnika malog biznisa iz Srbije, da bi prezentirali svoje proizvode i upoznali se sa potencijalnim američkim partnerima. Moram da naglasim da je primetna sve veća zainteresovanost srspske dijaspore za intenzivnije angažovanje u poslovnim akivnostima matične zemlje.”

XS
SM
MD
LG