Linkovi

S&P: Rejting Srbije se popravio, ali investiranje u srpsku ekonomiju i dalje nesigurno


Ugledna svetska firma za ekonomske analize “Standard i Pur” dala je Srbiji kreditni rejting za stepen bolji od dosadašnjeg, ali je to ipak rejting koji se daje zemljama visoko rizičnim za investicije. Novinar Glasa Amerike Jela De Frančeski tim povodom je razgovarala sa analitičarkom Beatris Marino, koja za firmu Standard i Pur prati ekonomska i politička kretanja u Srbiji. Najviša ocena firme Standard i Pur je trostruko A, a najniža - D; poslednja ocena koja označava kategoriju prihvatljivu za u ulaganja trostruko B, Srbija sa ocenom “BB minus” se, shodno tome, nalazi dva stepena iza kategorije država u koju je sigurno ulagati, kaže betris Marino. Ipak, dodaje ona, najnovije napredovanje na indeksnoj skali “Standard i Pur“ rezultat je nekoliko faktora:

Merino: Prvi faktor je poboljšanje političke situacije u zemlji. Drugi se odnosi na korake koje je vlada preduzela da reguliše svoje odnose sa međunarodnim finansijskim ustanovama, posebno Međunarodnim monetarnim fondom u aprilu ove godine, nakon čega su preduzeti koraci za obuzdavanje krupnog platnog debalansa i inflacije.

Glas Amerike: Međutim za dalje unapređenje rejtinga potrebno su dalje ekonomske i fiskalne reforme, ukazuje Merino:

Merino: Da bi se popravio rejting trebalo bi pre svega ubrzano dovršiti privatizaciju državnog sektora, na koji i dalje otpada gotovo polovina bruto nacionalnog dohotka. Taj sektor takođe bi trebalo reorganizovati - jer za sada samo stvara gubitke, koji se pokrivaju iz budžeta. Tako smanjen budžetski manevarski prostor, automatski limitira ulaganja u modernizaciju infrastrukture, bez koje nije moguće privući strani kapital, najnoviju tehnologiju, uvođenje tržišnog menedžmenta, niti jačanje privatnog sektora, od čega opet zavisi smanjenje ukupnog javnog i spoljnotrgovinskog duga zemlje. U domenu fiskalne politike vidimo da se vlada pridržava veoma promišljenog plana. Međutim, očekujemo dalje mere za obuzdavanje inflacije radi učvršćivanja makro-ekonomske stabilnosti.

Glas Amerike: Bolji rejting zavisi i od daljih političkih reformi, kaže naša sagovornica:

Merino: Politička stabilnost se poboljšala, posebno u proteklih godinu, tokom koje je Srbija unapredila svoju saradnju sa Haškim tribunalom. No, Srbiji predstoje dalje političke reforme, ako želi da postane članica Evropske unije. Takođe, u samoj Srbiji nije postignuta puna politička stabilnost. Nastavljaju se određeni sporovi između pro i anti-reformskih snaga i vladajuća koalicija nije čvrsta. Sve to traje duže nego što je očekivano. Takođe postoje i određena nerešana regionalna strateška pitanja, poput konačnog statusa Kosova, koje će do kraja godine biti razmotreno. Neizvestan je i status državne zajednice Srbije i Crne Gore. Nerešavanje svih tih problema stvorilo bi izvor nove nestabilnosti.

Glas Amerike: Za postizanje boljeg investicionog rejtinga ključno je dalje približavanje Evropskoj uniji, smatra analitičarka kuće “Standard i Pur”.

Merino: Neke zemlje u regionu, kao što su Bugarska i Rumunija, dobile su u relativno kratkom roku bolji rejting samo zbog činjenice da su odmakle u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. To bi mogao da bude slučaj i sa Srbijom.“ NARR: Unapređivanje rejtinga Srbije na “BB minus”, priličan je uspeh kaže Beatriz Merino. Po njenim rečima, dalja integracija Srbije u evropske institucije svojevrsna je garancija kako njenog daljeg napretka i njene pune reafirmacije u regionu u kojem zauzima važan strategijski položaj.

XS
SM
MD
LG