Linkovi

Stiven Sejbo: Dobro je da Evropljani predahnu pre nego što nastave sa daljim proširenjem


”Dobro je da Evropljani predahnu pre nego što nastave sa daljim proširenjem,“ smatra Stiven Sejbo, profesor Evropskih studija na Univerzitetu Džon Hopkins, ovde u Vašingtonu. Profesor Sejbo vratio se ovih dana iz Evrope gde je godinu dana proveo kao predavač na Bolonjskom univerzitetu u Italiji. Po oceni profesora Sejboa, reč je o krizi evropskog ustava, ali ne i projekta za izgradnju celovite, demokratske Evrope.

Stiven Sejbo: Verujem da će pokret za stvaranje ujedinjene Evrope biti nastavljen zato što je zanosvan na stvarnim političkim i ekonomskim interesima. Ne postoji alternativa Evropskoj Uniji. Istina je da je proces ujedinjavanja Evrope podstaknut i ostvarivan od strane evropske političke i poslovne elite. Međutim, ključna pitanja vezana za uspeh tog projekta ne dotiču se svakodnevice običnog evropskog građanina. Stoga će, smatram, proces i dalje voditi evropski lideri. Pri tom će naravno morati da uzimaju u obzir, mnogo više nego do sada, osteljivosti i stanovišta svojih građana.

Naš sagovornik smatra da je evropska javnost u pravu što se buni protiv daljeg proširenja unije:

Stiven Sejbo: Otpor javnosti zasnivao se na opštem osećanju da se sa evropskim ustavom išlo predaleko i da Evropa ne može da nastavi da se proširuje dosadašnjim tempom, pošto je to počelo da nagriza koheziju same unije i takođe postalo preterani finansijski teret za evropske poreske obveznike.

Neraspoloženje prema prijemu novih zemalja moglo bi da pogodi čak Rumuniju i Bugarsku koje bi trebalo da se priključe već iduće godine, kaže profesor Sejbo:

Stiven Sejbo: Prvo pitanje koje se postavlja je da li će Rumunija i Bugarska biti primljene po planu. Lično verujem da hoće. Međutim, veliko je pitanje da li će zemlje Zapadnog Balkana, Ukrajina i Turska doći na red. Čimi mi se da je njihovo članstvo odloženo na duže vreme. Evropljani su već predviđali da bi pregovori o prijemu Turske, koji je trebalo da započnu ove jeseni, mogli da potraju deset godina. Sada se govori o tome da će trajati mnogo duže, a verovatno će se od njih potpuno odustati. Možda je Evropa već došla do svog limita. To ne znači da Ukrajina i Zapadni Balkan nisu deo Evrope, ističe ugledni američki analitičar. Ali, te zemlje ne moraju da budu punopravne članice evropskog bloka.

Moguća su i druga rešenja. Istina, priznaje profesor Sabo, ukidanje perspektive pomenutim zemljama da uđu u uniju moglo bi da izazove vrlo negativne posledice:

Stiven Sejbo: To pitanje zabrinjava mnoge u Evropi. Turska je svakako sprovodila reforme da bi zadovoljila evropske standarde, ali i zato što je to zacrtala kao svoj širi strateški interes. Turska takođe ima veoma jake trgovinske veze sa Evropskom Unijom. Pred liderima Turske i zemalja Zapadnog Balkana postavlja se pitanje šta je alternativa politici približavanja Evropskoj Uniji? Istina je da postoji rizik da u balkanskom području dođe do novih nestabilnosti. Zato će biti potrebno da Evropska Unija nastavi da blisko sarađuje sa tim zemljama pružanjem dalje finansijske pomoći, trgovinskim sporazumima i članstvom u raznim asocijacijama, mafda ne i punim članstvom u Evropskoj Uniji.

To bi moglo da spreči izbijanje ozbiljnijih kriza u regionu Zapadnog Balkana, smatra profesor Sejbo.

XS
SM
MD
LG