Linkovi

Slecinger: Budući status Kosova bi mogao da bude nešto između visoke autonomije i nezavisnosti


“Budući status Kosova bi mogao da bude nešto između visoke autonomije i nezavisnosti”, rekao je Martin Slecinger, direktor Odeljenja za istočnoevropske studije u vašingtonskom Centru “Vudro Vilson”. Sa Slecingerom je razgovarao kolega Branko Mikašinović.

Martin Slecinger: Vašingtonu je jasno da Srbi sa svojom tezom ’najveći stepen atonomije, ali ne i nezavisnost’, pokazuju najveću moguću fleksibilnost za predstojeće pregovore o statusu te pokrajine, uzimajući u obzir istorijsku važnost Kosova za Srbe. Medjutim, moram reći da u zvaničnom Vašingtonu preovladava mišljenje da je možda prekasno za autonomiju, posebno za onaj vid autonomije koji je postojao u staroj Jugoslaviji. Sadašnja Bušova adminstracija, kako ja to tumačim, sklona je da podrži neki vid kontrolisane visoke autonomije ili nezavisnosti Kosova, koja bi bila tesno povezana sa procesima evropeizacije, odnosno ulaskom Srbije, Kosova i Makedonije u Evorpsku uniju. To će biti veoma postepen i spor proces, a do tada će pitanje suvereniteta i granica imati daleko manji značaj. Drugim rečima, budući status Kosova bi mogao da bude nešto na pola puta izmedju autonomije i nezavisnosti. Naravno, ovde imate pojedince koji zagovaraju nezavisnost već sutra, ali to je veoma mala manjina.

Glas Amerike: Koji bi razlozi mogli da utiču na međunarodnu zajednicu da se odluči za nezavisnost Kosova ili protiv?

Martin Slecinger: Pre dve nedelje, podsekretar u Državnom sekretarijatu Nikolas Berns izneo je u Centru ’Vudro Vislon’ stavove SAD, a pretpostvaljam i međunarodne zajednice, prema kojima bi dve strane, kosovski Albanci i Srbi, trebalo da se saglase o mogućem rešenju budućeg statusa. SAD, recimo, još nisu definisale stav prema statusu Kosova. Međutim, moja interpretacija stavova administracije je da će na kraju najrealnije i najstabilnije rešenje ipak da bude kontrolisana nezavisnost, koja će trajati niz godina. Mislim da bi i Evropljani mogli da prihvate takvu soluciju. Nakon procene standrada, pregovori će se nastaviti narednih 6 do 8 meseci, što najverovantije neće biti dovoljno, tako da će biti produženi. Tokom pregovaračkog procesa biće veoma važni kontakti i konsultacije Srbije sa susednim zemljama i sa Evropskom unijom, kako o Kosovu, tako i o što skorijem uključenju u EU, odnosno evropeizaciji tog dela Balkana, što je stvarno možda jedini i pravi način da se kosovsko pitanje reši na trajan način.

Glas Amerike: Kakve bi posledice mogli da imaju referendumi u Francuskoj i Holandiji za Kosovo, Srbiju i uopšte taj region?

Martin Slecinger: Negativan ishod referenduma u Holandiji i Francuskoj predstavlja veliki udarac proširenju Evropske unije. Otpor birača u te dve zemlje predstavlja reagovanje na možda prebrzo širenje Evpopske unije, kao i na moguće učlanjenje Turske, koja ima populaciju od 70 miliona ljudi. Pitanje učlanjenja Turske, u svetlu njenog ranijeg prisustva na tom kontinentu, istorijski i emotivno, postalo je neprihvatljivo za mnoge Evropljane. S druge strane, problem za manje balkanske zemlje na putu ka Evropskoj uniji, jeste to što će proces učlanjenja da se uspori, ne za one koje su već potpisale sporazum o učlanjenju - kao što su Bugarska i Rumunija - nego za one koje nisu. Tu vidim problem sa Srbiju i Kosovo, jer je ulazak u Evropsku uniju ključan za rešenje statusa Kosova, pošto bi evropeizacija smanjila razlike u definisanju rešenja izmedju nezavisnosti i drugih vidova visoke autonomijie. Ukoliko Evropska unija odloži proširenje, to bi moglo da isključi skori ulazak Srbije i Kosova u Uniju, što bi imalo negativne posledice. Stoga mislim da bi međunarodna zajednica i SAD trebalo da tretiraju Tursku na specifičan način, a preostale balkanske zemlje, posebno Srbiju i Kosovo, na drugi, da bi mogle što pre da se pridruže Evropskoj uniji, ako ne kao punopravne članice, onda kao članice koje uživaju mnoga prava. Učlanjenje u EU bi bio najdelotvorniji način da se nekako usaglase potpuno oprečni stavovi Srba i kosovskih Albanca prema statusu te pokrajine.

XS
SM
MD
LG