Linkovi

Crnogorska vlada uputila Evropskoj komisiji komentar na Studiju izvodljivosti


Crnogorska Vlada dostavila je Evropskoj komisiji u Briselu komentare na dio Studije izvodljivosti, koji se odnose na sposobnost Crne Gore u pregovaranju o pridruživanju Evropskoj uniji. U crnogorskom Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije očekuju da će sastanak Stalnog unaprijeđenog dijaloga Crne Gore, Srbije i državne zajednice sredinom juna biti prilika da se na dnevni red stave ovi komentari.

U dijelu Studije koji se odnosi na Crnu Goru, kao glavne zamjerke ističu se veza organizovanog kriminala sa pojedinim državnim strukturama, korupcija i nedostatak kadra za pregovore o pridruživanju.

Resorni ministar Gordana Đurović vjeruje da će sastanak u Komesarijatu za proširenje, ali i Komesarijatu za pravosuđe i unutrašnje poslove u Evropskoj komisiji u Briselu, umnogome izmijeniti sliku koja sada postoji o Crnoj Gori. Ona ističe da se ključne primjedbe odnose na političke kriterijume, ali i ekonomske i spremnost zemlje da preuzme buduće obaveze.

"Što se tiče borbe protiv organizovanog kriminala i njegove veze sa dijelovima političkog sistema, probali smo da sa što više argumenata obrazložimo napore Vlade koji osporavaju takvu konstataciju", precizirala je Đurović.

Ona je istakla da su komentari dostavljeni i za oblast suzbijanja korupcije, kao i reformu krivičnog zakonodavstva i obuku nosilaca funkcija koji su direktno uključeni u te poslove.

"U značajnom dijelu dati su i konkretni podaci koji daju realniju sliku stanja u Crnoj Gori, koji značajno popravljaju ocjene o nekim budućim izvještajima Evropske komisije", navela je Đurović.

A učesnici Parlamentarnog foruma koji je danas završen na Cetinju zaključili su da je parlamentarna saradnja zemalja regiona neophodna radi zajedničkih odbrambenih i bezbjedonosnih standarda koji predstavljaju poseban izazov.

U jednoglasno usvojenoj izjavi ocijenjeno je da bi ova saradnja ubrzala reformsku politiku i doprinijela uključivanju u Evropsku uniju i druge evroatlanske organizacije i inicijative.


XS
SM
MD
LG