Linkovi

Mogućnost napredovanja pojedinaca u Americi


Nakon dugogodišnje reputacije Sjedinjenih Država da su zemlja u kojoj talenat i ambicija mogu da dovedu do uspeha i finansijske dobiti, neki ekonomisti sada tvrde da se taj trend napretka usporava.

Mnogi ekonomisti i analitičari vode debatu o tome da li su Sjedinjene Države još uvek zemlja u kojoj ambicija i težak rad mogu pojedinca da podignu na viši ekonomski nivo. I mada se gledišta razlikuju, vlada opšti konsenzus o tome šta treba učiniti da bi se taj napredak održao. Tokom proteklih decenija u Sjedinjenim Državama je znatno smanjen obim teške industrije poput grana kao što su manufaktura, čelična industrija i eksploatacija uglja koje su svojevremeno pružale radničkoj klasi u Americi mogućnost za ekonomski napredak. Ekonomista sa univerziteta u Čikagu i nobelovac Geri Beker kaže da je američka ekonomija danas drugačija:

”Moramo shvatiti da živimo u pretežno ”ekonomiji znanja“- da je tako nazovemo. Stoga je potreban lakši pristup obrazovanju i obuci, posebno medju onima koji potiču iz siromašnijih porodica.“

Medjutim, u vreme kad je obrazovanje od sve vitalnije važnosti za uspeh, ekonomista Kristofer Dženks sa Harvarda, kaže da je pristup višem obrazovanju postao vezan za društvenu klasu kojoj pripadate, jednim delom zato što razlika u prihodima sve veća, a delom i zbog rasta troškova obrazovanja. Nedavni podaci Budžetskog odbora američkog Kongresa ukazuju da je sve širi jaz izmedju bogatih i ostatka američkog drušva. Prihodi najbogatijih Amerikanaca u razdoblju od 1979. do 2001. povećali su se za 139%, a prihodi 20% populacije srednjih primanja -- za svega 17%. A oni na dnu ekonomske lestvice, ostvarili su povećanje primanja za svega 9%. Po rečima ekonomiste Gerija Solona, tehnološke promene i globalizacija privrede su medju razlozima takvog trenda. Za informativnu tehnologiju i elektronsko inžinjerstvo potrebni su obuka i obrazovanje. Medjutim, sve veća cena visokog obrazovanja onemogućava mnogima odlazak na univerzitet i oni se zadovoljavaju diplomama viših škola što opet, sa svoje strane, znači manju zaradu i ograničeniju mogućnost napredovanja. Ekonomista Tom Herc sa Američkog univerziteta, ovde u Vašingtonu, kaže da roditelji moraju da preuzmu aktivnu ulogu i svojoj deci jasno stave do znanja da ekonomski napredak zavisi od ambicija i dobre radne etike:

“Moramo da obezbedimo siromašnim studentima, koji su sposobni i ambiciozni, da univerzitetsko obrazovanje steknu bez da oni sami i njihove porodice zapadaju u ogromne dugove.”

Još jedan važan faktor je potreba da država obezbedi adekvatniji transport radne snage izmadju velikih poslovnih centara i prigradskih naselja. Mnogi posmatrači se slažu da napredovanje i danas zavisi od faktora koji su bili potrebni u prethodnim decenijama: ambicije, upornosti, sticanja pravih kvalifikacija i jake radne etike. Oni kažu da uprkos teškoćama, oni koji su voljni da ulože napor još uvek imaju priliku da postignu uspeh u Americi i ostvare obećanje o ”američkom snu.“

XS
SM
MD
LG