Linkovi

Biljana Kovačević Vučo: Imamo aktivne nosioce politike Slobodana Miloševića koji podržavaju Koštunicu


Dok se bliži deseta godišnjica masakra nad Bošnjacima u Srebrenici, SAD i medjunarodna zajednica pojačavaju pritisak na Beograd da izruči haške optuženike Radovana Karadžića i Ratka Mladića.

Istovremeno, na beogradskom Pravnom fakultetu je nedavno održana tribina pod nazivom «Istina o Srebrenici» na kojoj je relatizovan zločin u Srebrenici, i iskazana podrška Radovanu Karadžiću. Tim povodom, razgovarali smo sa Biljanom Kovačević Vučo, predsednicom Komiteta pravnika za ljudska prava, o tome zašto deset godina kasnije delovi srpskog društva odbijaju da se suoče sa činjenicama, i ko stoji iza organizacije takve tribine.

B. Kovačević Vučo: Ko stoji iza tog skupa ja ne znam. Činjenica je da je ta tribina ona odmah posle prihvatanja studije o izvodljivosti skinuta sa dnevnog reda i da je trebalo da bude organizovana povodom desetogodišnjice «oslobadjenja Srebrenice» i onda se na volšeban način ponovo vratila na dnevni red, s tim što uprava fakulteta ne stoje iza toga nego neki studentski parlament. Mislim da se tu radi o jednom triku, a kada se ima u vidu da je 51 profesor stao u odbranu Slobodana Miloševića protiv sudjenja u Hagu, i imajući u vidu neke druge skupove održane tamo, na primer onaj o Kosovu, savršeno je jasno da je Pravni fakultet u sadašnjem sastavu rasadnik diskriminatorskih i netolerantnih ideja i da nikako ne može da prati situaciju koja se zahteva od Srbije naročito u pogledu evroatlantskih integracija. Ta tribina u osnovi ima pravdanje zločina, jer se nalaze argumenti koji bi umanjili zločin izvršen u Srebrenici.

Glas Amerike: Od zločina u Srebrenici prošlo je deset godina. Zašto se i danas u jednom delu društva negira istina o Srebrenici i koliko je taj segment reprezentativan za društvo u celini?

B. Kovačević Vučo: Ne možemo govoriti o srpemnosti srpskog društva ni za šta u situaciji kad imamo aktivne nosioce politike iz vremena Slobodana Miloševića koji podržavaju vladu Vojislava Koštunice i kad imamo povratak svih aktivnih nosioca politike u fizičkom obliku povratak na srpsku javnu scenu kao vodeće političare, i kad imamo u većinskom delu vlade i skupštine prihvaćenu ideološku matricu koja je bila dominantna u vreme Slobodana Miloševića pa je sad dobila i radikalnije oblike u vidu antisemitizma i sličnih pojava.

Glas Amerike: Reakcije na samu tribinu bile su zanimljive i prilično blagonaklone od strane nekih političara? Vaš komitet je tražio ostavku ministra prosvete Slobodana Vuksanovića?

B.Kovačević Vučo: Ta manipulacija od strane ministra prosvete koji otprilike, možda ne tim rečima, optužuje ljude koji žele da se bave suočavanjem sa prošlošću, što uglavnom rade nevladine organizacije, nečem što pripada priapda prošlosti jer su se citiram «smo se mi već dovoljno suočili». Sa čim smo se mi to dovoljno suočili jasno je kad vidimo da se takve trigbine organizuju. Tribina koja relativizuje zločin pronalazi argumente zašto se to desilo, ispituje uzroke jedne monstruoznosti, zapravo jeste pravdanje zločina i ne može da spada u korpus onoga što se zove demokratski dijalog. Rasizam, genocid, aparthejd, ratni zločini i zločini protiv čovečnosti su nedopustivi, i kada se utvrdi da se zločin dogodio onda se pre svega politička elita a za njom i društvo kad mu se na pravi način objasni kako su se stvari dogodile bavi samo time da se to više nikada ne ponovi, a ne da se u obliku demokratske rasprave organizuju tribine u kojima se pronalaze izvinjavajuće ili olakšavajuće okolnosti za zločin.

Glas Amerike: Kako se bliži desetogodišnjica srebreničkog zločina SAD intenzivno insistiraju na izručenju Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Da li je društvena klima u Srbiji «zrela» za takvo hapšenje i da li verujete da će Beograd uspeti da ispuni taj uslov?

Biljana Kovačević Vučo: Kada bude postojala dovoljna količina pritiska na vladu da se Mladić izruči on će biti izručen i tvrdim da srpskog durštvo neće trpeti posledice zbog toga. Da li je društvo spremno kao takvo... Moram reći svoj stav – ne mislim da jeste, mislim da smo mi u fazi predpolitčikog razvoja, nemamo pravu ustavnu demokratiju i mislim da zadovoljstvo ili nezadovoljstvo društva neće ići ni u prilog ni protiv vlasti koja izruči Mladića. To je samo stvar političke odluke političke elite koja sada drži sve centre moći u svojim rukama.

XS
SM
MD
LG