subota, 30. april 2016

  • Za koga će glasati američki Srbi?

    Iako ne postoje statistike niti ankete koje bi izmerile raspoloženje srpske dijaspore, mogu se uočiti odredjeni trendovi, a koja će platforma biti bliža američkim Srbima zavisi od njihovih zanimanja, generacije, ali i geografije.