petak, 28. novembar 2014

Aktuelno

  • Libanska slikarka i vajarka, Mariam Saidi slika portrete i pravi biste svoga Sina Mahera koji je nestao još 1982. godine. 
  • Mariamin atelje. U poslednjih nekoliko godina počela je da slika o drugim temama, osim sina. 
  • Bista  Mahera, za kojeg majka Mariam sumnja da je zakopan u masovnoj grobnici blizu Univerziteta Libana u Bejrutu.  
  • Maher je nestao sa nepunih 16 godina. 
  • Članovi porodica nestalih lica, ulogorovanih ispred sedišta Ujedinjenih nacija u centru Bejruta, protestuju zbog nedostatka akcije za nalaženje nestalih.
  • Prema zvaničnim podacima do 17.000 ljudi je nestalo u građanskom ratu u Libanu. 
  • Organizacija "Akcija" obučava dobrovoljce kako da intervjuišu članove porodica na osnovu kojih će biti izrađena  arhiva na Internetu sa podacima  mnogobrojnih žrtava libanskog građanskog rata. 
  • Obuka volonetera, koji skupljaju podatke o nestalim licima, pored ostalog uče kako da vode anketiraju  članove porodica nestalih.

Nestali u Libanu

Objavljeno 27.11.2014

0